Netwerk en veiligheid

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst met een duur van één jaar voor de aankoop van Cisco-netwerkhardware en hardware voor netwerkveiligheid.  Het onderhoud en de support voor de hardware die wordt aangekocht in het kader van deze overeenkomst, maken deel uit van de opdracht en dit voor een duur van 3 jaar.  De consultancydiensten nodig voor de installatie van de aangekochte hardware maken eveneens deel uit van de opdracht.

De opdracht is opgesplitst in 3 percelen:

  • Perceel 1: Cisco Netwerk en "Enforcement units and Central Management",
  • Perceel 2: Check Point "Enforcement units and Central Management",
  • Perceel 3: Juniper "Enforcement units and Central Management".

Aan de keuze van de hardware zijn voorwaarden verbonden wat betreft compatibiliteit met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (deling/centralisatie van de tools voor beheer en supervisie), productiviteit, onderhoud en gekwalificeerd technisch personeel.
Voor elk perceel kan een individuele inschrijving ingediend worden. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om één of meer percelen van de opdracht niet te gunnen.

Referentie

Smals-BB-001.024/2011

Procedure

Europese openbare aanbesteding

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Netwerk en veiligheid BDA.pdf 

Netwerk en veiligheid EU.pdf