Dolsis voor administratieve vereenvoudiging en tegen sociale fraude

04/12/2012

De RSZ en de staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez hebben zopas de elektronische toepassing Dolsis voorgesteld. Daarmee kunnen alle overheidsdiensten op lokaal, regionaal en federaal niveau zelf de basisgegevens van de RSZ raadplegen. Dit leidt tot een belangrijke administratieve vereenvoudiging, een betere slagkracht in de strijd tegen sociale fraude en voldoende garanties ter bescherming van de privacy.

De RSZ verstrekt elk jaar meer dan 100.000 papieren attesten over tewerkstelling aan burgers, werkgevers en overheidsdiensten. Dolsis moet zorgen voor een substantiële daling van dit soort aanvragen. Bovendien krijgen lokale en regionale instanties onder welbepaalde voorwaarden inzage in informatie zoals arbeidsrelaties, verloning en prestaties en de inschrijving van buitenlandse werkkrachten.

Dolsis moet een belangrijk hulpmiddel worden tegen sociale fraude, bijvoorbeeld omtrent verblijfsvergunningen en arbeidskaarten. Ook moeilijk te controleren sectoren met veel buitenlandse werkkrachten, zoals de transportsector, kunnen dankzij Dolsis beter worden gereguleerd. Het raadplegen van gegevens via Dolsis is strikt beperkt tot tot gemachtigde ambtenaren, voor doeleinden waaraan de Privacycommissie vooraf haar goedkeuring heeft verleend.

Dolsis werd ontwikkeld door Smals, in nauwe samenwerking met de RSZ en de KSZ.