Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Twee Smals-projecten bekroond op Agoria e-Gov Awards

07-12-2012

Met Dolsis, eBox voor de Burger en GIAM waren liefst drie projecten uit de sociale zekerheid genomineerd voor de jaarlijkse e-Gov Awards van technologiefederatie Agoria. GIAM werd bekroond voor de Beste Innovatie en eBox Burger voor de Beste Samenwerking, terwijl Dolsis een eervolle onderscheiding kreeg voor Rentabiliteit. Voor deze drie projecten trad Smals op als ICT-partner. In totaal werden 26 projecten ingezonden door lokale, regionale en federale overheden.

 

eBox voor burgers

In de categorie ‘Samenwerking’ riep de jury de eBox voor burgers uit tot winnaar. De eBox is een gezamenlijk initiatief van de RSZ en de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), waaraan daarnaast diverse andere instellingen van de sociale zekerheid bijdragen: RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) en Sigedis (Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales).
De eBox is een persoonlijke, gecentraliseerde, beveiligde en elektronische brievenbus waarmee burgers online hun persoonlijke gegevens consulteren, meldingen ontvangen, attesten aanvragen, ontvangen en archiveren. De eBox zorgt voor een uniform contact met de burger, over tal van overheidstoepassingen heen. Wie voor één toepassing is geregistreerd, kan meteen inloggen op alle andere eBox-toepassingen van de overheid. De eBox is gekoppeld aan één e-mailadres en gsm-nummer naar keuze, waarop de burger bereikbaar is. Inloggen gebeurt met de eID, uit veiligheidsoverwegingen.
In een eerste fase bundelt de eBox op het burgerportaal MySocialSecurity.be persoonlijke data en briefwisseling van de RVA (tewerkstelling, ontslag, Activa...), RJV (vakantiegeld), RSZ (studentenarbeid) en Sigedis (pensioenen). Maar dankzij zijn herbruikbare karakter kan de eBox worden ingezet voor alle overheidsdiensten die dat wensen; diverse federale overheidsinstellingen hebben hun interesse al laten blijken.

GIAM

De jury bekroonde GIAM (geïntegreerd identity and access management) als het meest innovatieve e-gov-project van 2012. GIAM is een gezamenlijk initiatief van de RSZ en Fedict.
Ondernemingen vertrouwen hun interacties met de overheid vaak toe aan meerdere personen binnen of zelfs buiten de eigen organisatie. Naargelang het domein is iemand anders gemachtigd om te handelen namens de onderneming, bijvoorbeeld voor fiscaliteit, het beheer van de loonlijst of de inschrijving van het wagenpark. Voor veel van die interacties golden tot nu toe afzonderlijke toegangsprocedures, wat het beheer van toegangen in de onderneming complex maakte.
Met GIAM hebben ondernemingen nu één centraal beheersysteem voor de identificatie, authentificatie en het beheer van toegangsrechten, dat het hen mogelijk maakt om voortaan zelf elektronisch aan te geven wie waarvoor gemachtigd is. Wanneer iemand van rol verandert of de onderneming verlaat, wordt het zeer eenvoudig om zijn of haar toegangsrechten aan te passen.
Voor de overheid biedt het gebruik van één centraal, generiek platform het voordeel van de eenvormigheid. Bovendien voorkomt GIAM dat meerdere overheidsdiensten moeten investeren in sterk gelijkaardige technologie. Dankzij standaardisatie en hergebruik zorgt GIAM zo voor een kostenbesparing van ettelijke miljoenen euro.
GIAM wordt stap voor stap veralgemeend voor alle nieuwe toepassingen van de sociale zekerheid en de federale overheid, maar ook regionale agentschappen kunnen inhaken op het initiatief.
 

Dolsis

In de categorie ‘Rendabiliteit’ was de RSZ – opnieuw samen met de KSZ  – genomineerd voor het project Dolsis.
Dolsis is een toepassing die overheidsinstellingen direct toegang geeft tot de gegevens van de RSZ. Dat leidt niet alleen tot administratieve vereenvoudiging, het helpt bovendien om fraude sneller op het spoor te komen. Dolsis kan de opsporing van allerlei vormen van fraude verbeteren. Tot nu toe waren de RSZ-gegevens voor sommige instellingen het ontbrekende puzzelstuk bij het samenstellen van fraudedossiers. Door de combinatie van de eigen gegevens met die van de RSZ krijgen instellingen een nieuw, krachtig wapen in de strijd tegen fraude in handen.
Dolsis is toegankelijk voor overheden van alle niveaus – ook regionale en lokale. De toegang tot de gegevens is onderworpen aan de strengste veiligheidsvoorschriften.

 

 

Follow us