Elektronisch pv voor sociale inspectie levert tot 5,4 miljoen Euro op

28/01/2011

Vanaf 1 februari zullen de sociale inspectiediensten van de FOD WASO, de FOD Sociale Zekerheid, de RSZ en de RVA gebruik kunnen maken van het elektronisch pv (ePV), een toepassing gebouwd door Smals

in opdracht van de FOD WASO. Inbreuken op het arbeidsrecht kunnen dankzij een gestandaardiseerde elektronische opvolging sneller worden opgevolgd. Ingebouwde verificaties en de koppeling met authentieke bronnen verminderen bovendien de kans op administratieve fouten of lacunes. De betere kwaliteit van dossiers en de snellere verwerking moeten ervoor zorgen dat minder dossiers nog zonder gevolg geklasseerd worden. Volgens ramingen kan het ePV zo extra inkomsten opleveren tot zo’n 5,4 miljoen Euro per jaar.