Frank Robben over e-government en informatisering Justitie

29/01/2013

Journalisten van Radio1 vroegen Frank Robben, CEO van Smals, op 29 januari om een reactie over de uitdagingen van de informatisering bij de overheid. Aanleiding was het uitstel van de Wet op de Elektronische Procesvoering bij Justitie.


Waarom heeft de informatisering in de sociale zekerheid wel vruchten afgeworpen?
“Ik denk dat we er eerst voor gezorgd hebben dat processen geoptimaliseerd worden en reglementering vereenvoudigd wordt, vooraleer je begint te informatiseren. Want als je slechte praktijken informatiseert, dan heb je ook slechte resultaten. Ten tweede is er ook veel genetwerkt, zodat alle neuzen in dezelfde richting stonden telkens wanneer we een project implementeerden. Ten derde zijn we incrementeel tewerk gegaan, telkens wel vanuit een globale visie maar ook ervoor zorgend dat er regelmatige opleveringen zijn en dat de gebruikers het nut zien van wat er gebeurt. Ik denk dat dat drie belangrijke kritieke succesfactoren zijn.”


Ligt het dan eerder aan mensen dan aan technische problemen?
“Uiteraard, ja. De technische problemen zijn meestal de gemakkelijkste om op te lossen.”


Waar mangelt het met de hervorming binnen Justitie?
“Justitie is een sector waar er enorm sterk naar procedures wordt gekeken. Als je moet vereenvoudigen, maar het gaat meer over procedures dan over inhoud, dan is dat niet altijd gemakkelijk. Ik denk dat er moet samengewerkt worden. Ik denk dat ook de rechterlijke macht zelf moet bekijken waar een ernstige vereenvoudiging van procedures en het wegnemen van formaliteiten aanvaardbaar is, zonder dat de rechtszekerheid in het gedrang komt.”
“Alles op papier blijven doen is absurd. Neem nu het vaststellen van de kalender voor de zittingen. Bij het begin van de zitting staat er een pak advocaten klaar om af te stemmen wanneer ze kunnen pleiten. Waarom moeten mensen zich vandaag nog verplaatsen, enkel om een agenda vast te leggen?”

Beluister het volledige interview in De Ochtend van 29 januari Radio1

 

Andere berichtgeving:

De Standaard - 'Je moet je durven smijten'

Data News - Twee jaar uitstel voor elektronische procesvoering Justitie