KSZ wint e-Gov Award voor beste Samenwerking

04/12/2015

Het datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale bescherming verzamelt en ontsluit gegevens van 19 openbare instellingen en het Rijksregister voor studiedoeleinden. Sinds 2015 is de enorme dataset, beheerd door de KSZ in partnerschap met de FOD Sociale Zekerheid en Belspo, ook raadpleegbaar via online self-service. Het project werd bekroond door ICT-sectororganisatie Agoria met een e-Gov Award 2015 voor de beste samenwerking.

Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming beoogt de koppeling en geïntegreerde ontsluiting als open data van sociaal-economische gegevens. Het heeft daarbij tot doel beter, sneller en goedkoper te kunnen inspelen op gegevensbehoeften. De grote meerwaarde van het datawarehouse ligt in de onderlinge (permanente) koppeling van de gegevens afkomstig van de onderscheiden bronnen aan de hand van een uniek nummer. Daarnaast omvat het datawarehouse over een periode van 15 jaar, wat longitudinale analyses mogelijk maakt.

Om tegemoet te komen aan de noden en wensen van de gebruikers en tegelijkertijd rekening te houden met de principes van de regelgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijn er drie consultatiemogelijkheden: de basistoepassingen, de webtoepassingen en de gegevensaanvragen op maat.

Meer informatie: www.bcss.fgov.be/nl/dwh/homepage/index.html

Ontdek alle winnaars van de Agoria eGov Awards 2015: www.agoria.be/nl/Vastgoeddatabank-van-Vlaams-Gewest-is-grote-winnaar-van-Agoria-eGov-Awards-2015