WITA-Pro: efficiënter beheer van sociale uitkeringen voor kunstwerkers

12/12/2022

Het WITA-project (Working In The Arts), dat op verzoek van de FOD Sociale Zekerheid werd ontwikkeld, moet het platform Artist@work vervangen en tegelijk een verhoogde digitalisering bieden. Het bestaat uit een toepassing die professionele kunstwerkers in staat stelt om een attest aan te vragen dat in een later stadium eventueel rechten verleent op sociale uitkeringen. Dit project kadert in de nieuwe wetgeving die de socio-economische situatie van personen die tewerkgesteld zijn in de kunst- en cultuursector - inclusief artistiek technische en ondersteunende profielen - verbeteren.

WITA bestaat uit twee luiken, een voor amateurkunstenaars en een voor professionele artiesten. Het omvat een informatieve website, workinginthearts.be, die ook specifieke links biedt voor het indienen van aanvragen voor beide categorieën. De aanvragen zullen op het platform worden beheerd door een nieuwe samengestelde commissie en een uitgebreid secretariaat dat gevormd wordt in de nieuwe werkmethode.

Smals staat in voor de ontwikkeling van het digitale platform en voor het tweede luik dat gericht is op de professionele artiesten. Dit project, genaamd WITA-Pro (Working In The Arts for Professionals), zal niet alleen de toegang tot informatie verbeteren en de administratie vereenvoudigen, maar ook de aanpassing en digitalisering van de werking van de Kunstwerkcommissie vergemakkelijken. Perrine Nisol, Attaché FOD Sociale Zekerheid, licht toe:

“Met WITA-Pro zullen onze agenten de ingediende aanvragen, de vergaderingen van de commissie, de planning, de aanwezigheden, het quorum en de stemmingen beter kunnen beheren. Bovendien zullen de kunstwerkers hun profiel in de toepassing gaandeweg kunnen bijwerken, wat hen veel werk zal besparen bij het indienen van hun aanvraag.”

Het project zou in september 2023 in productie gaan met de belangrijkste kernfunctionaliteiten. Daarna zouden tot 2024 diverse verbeteringen worden aangebracht.