Ondernemingsgegevens

Smals lanceert deze aanbesteding op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Deze opdracht van leveringen beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor het verkrijgen van toegang tot
gegevensdatabank(en) van ondernemingen. De aangeboden oplossing moet in het bijzonder de volgende activiteiten toelaten:
- Toegang tot ondernemingsgegevens;
- Analysefunctionaliteiten (zoekfunctie, indicatoren, verbanden,…);
- Het exporteren van deze gegevens;
- De integratie van deze gegevens binnen bestaande systemen.

Referentie 

Smals-BB-001.013/2022

Procedure
 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Opdracht gegund

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht. 

Ondernemingsgegevens_MB.pdfpdflogo.jpg

Ondernemingsgegevens_EU.pdfpdflogo.jpg

Aankondiging van gegunde opdracht.

 Ondernemingsgegevens_MB.pdf pdflogo.jpg

 Ondernemingsgegevens_EU.pdfpdflogo.jpg