Ondersteuning van een Elasticsearch-indexeringsoplossing

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een tools- en componentenoplossing (stack) voor de ondersteuning van een open source indexeringsoplossing Elasticsearch. De oplossing moet bijbehorende diensten omvatten inzake onderhoud, technische expertise en opleiding.

Algemene ondersteuning bij het gebruik van het product is vereist en moet worden verleend door de opdrachtnemer die inzicht zal moet verwerven in de specifieke context van de implementaties.
Deze opdracht beoogt ook de opleiding van het personeel dat Elasticsearch en de bijbehorende tools zal moeten gebruiken: beheer van de autorisaties (users), beheer van de nodescluster, back-ups, export en import van gegevens, enz.

Referentie 

Smals-BB-001.024/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Elasticsearch MB.pdf pdflogo.jpg

Elasticsearch EU.pdfpdflogo.jpg

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)