Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg

Het voorwerp van de raamovereenkomst beoogt IT expertisediensten en met name
ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kader van de gezondsheidszorg.
De diensten kunnen de vorm aannemen van de oplevering van "sleutel op de deur" projecten met gedefiniëerde op te leveren
resultaten of van consultancy-diensten in de vorm van ondersteuning van projecten die door de opdrachtgever worden
uitgevoerd.

Referentie

Smals-BB-001.030/2021

Procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Statut

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg MB.pdf

pdflogo.jpg

Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg EU.pdf

pdflogo.jpg

Aankondiging van gegunde opdracht.

Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg MB.pdf

pdflogo.jpg

Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg EU.pdf

pdflogo.jpg