Overflow Contactcenter

Het doel van deze opdracht voor aanneming van diensten is de capaciteit van de interne diensten op verzoek uit te breiden wanneer deze overbelast zijn, met betrekking tot (maar niet beperkt tot) de behandeling van klachten, oproepen en e-mails in verband met Egov-projecten, in de vorm van een contactcenter dat verschillende diensten aanbiedt.

Ook Smals-leden kunnen gebruik maken van deze uitgebreide capaciteit.

Referentie

Smals-BB-001.007/2022

Procedure

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Statuts

De aankondiging van de opdracht werd op 10/03/2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 06/03/2023) en op 06/03/2023 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 06/03/2023).
De offertes worden geopend op 22/05/2023 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Overflow Centre de contact_MB.pdfpdflogo.jpg

Overflow Centre de contact_EU.pdf pdflogo.jpg