Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

BelRAI

Om de juiste zorg en tegemoetkomingen te genieten, moeten burgers zich regelmatig wenden tot meerdere zorginstellingen. Deze hadden in het verleden vaak elk hun eigen vragenlijsten om de gezondheidstoestand van hulpbehoevenden te screenen. Voortaan gebruiken alle zorginstanties BelRAI, het Belgische Resident Assessment Instrument, waardoor het voor burgers volstaat slechts één keer een screeningsformulier in te vullen. Dankzij BelRAI wordt de graad van zorgbehoevendheid vlot berekend aan de hand van uniforme, meertalige vragenlijsten. Slimme algoritmes zorgen ervoor dat gebruikers vragen krijgen in functie van hun antwoord op de vorige vraag. Door één inschalingsinstrument met dezelfde vragen te gebruiken, kunnen de resultaten achteraf vergeleken worden met elkaar. Kwetsbare burgers kunnen zo beter geholpen worden.