Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

HavanaH

Uiterst beschikbare en veilige infrastructuur voor Belgische gezondheidszorg

Sleutelprocessen in eGezondheid vereisen dat de ondersteunende IT-systemen draaien in een uiterst beschikbare en veilige omgeving. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn SAMv2, dat alle publieke informatie over in België op de markt gebrachte geneesmiddelen centraliseert, en VIDIS, dat de behandeling met geneesmiddelen wil centraliseren om de uitwisseling tussen beroepsbeoefenaars en bijgevolg de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Binnenkort zal ook UHMEP, een systeem voor de digitalisering van verwijsbrieven in België, worden ingevoerd. HavanaH (High Available VAs eNvironment And Highly secure) zal de infrastructuurdiensten leveren die nodig zijn om deze systemen te hosten, waarbij gestreefd wordt naar erg hoge beschikbaarheid en verhoogde veiligheid van de operationele activiteiten. Het ontwerp is gebaseerd op een model met isolatie tussen de datacenters (Availability Zone & Fault Domains), met fail-overmechanismen indien nodig. De operationele veiligheid van de activiteiten wordt tot slot gewaarborgd door een PAM-systeem (Privileged Access Management).

Follow us