Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

MediPrima v2

Iedereen in België heeft recht op dringende medische hulp, zelfs indien hij of zij niet beschikt over een ziekteverzekering, de Belgische nationaliteit of een vaste woonplaats. Dankzij MediPrima moeten de OCMW’s, in dit geval, de terugbetaling van de medische zorgkosten niet langer voorfinancieren. Via gestructureerde commentaarvelden kunnen de OCMW’s bijkomende bepalingen toevoegen, bijvoorbeeld over een maximumbedrag of de toepasbare conventie. De zorgverstrekkers genieten op hun beurt van een duidelijke garantie over de terugbetaling. De betaling verloopt nu volledig elektronisch via de HZIV, voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie. De arts attesteert dat er wel degelijk sprake is van dringende medische hulp. De HZIV voorkomt eventueel misbruik en garandeert dat uniforme criteria gelden voor de terugbetaling. Sinds 2017 verwerkt het systeem naast hospitalisaties en ambulante zorgen ook een bezoek aan de huisarts, voor zover diens softwarepakket al aan de regeling is aangepast. In het najaar van 2018 volgen ook de apotheken. MediPrima helpt jaarlijks zo’n 22.000 personen. In een latere fase zullen alle burgers die OCMW-steun krijgen het systeem kunnen gebruiken.