Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Overseas

Online administratieve processen voor de Overzeese Sociale Zekerheid

De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) heeft als taak om sociale dekking te bieden aan expats die buiten de Europese Economische Ruimte werken: pensioen, ziektekostenverzekering, gezondheidszorg, enzovoort. De OSZ werd sinds 2017 opgenomen binnen de RSZ en maakt deel uit van een programma dat alle administratieve processen wil moderniseren. In de eerste fase van dit programma, gerealiseerd in 2020, werd de gebruikerservaring van de aangeslotenen verbeterd met een nieuw portaal en de mogelijkheid om aanvragen elektronisch in te dienen. De tweede fase van het programma zal gericht zijn op de ontwikkeling van de back-office voor medewerkers van de OSZ. Dit onderdeel werd uiteindelijk uitgesteld en de prioriteit werd in 2021 gelegd bij de digitalisering van nieuwe aanvraagprocedures voor zeevarenden en bij de evolutie van eerdere verwezenlijkingen. In het voorbije jaar werden bijna 7.500 aanvragen elektronisch verwerkt.

  • Instelling: RSZ

Follow us