Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Werkgeversprofiel 2017

Achterstallige sociale bijdragen kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit van de onderneming. Het kan soms ook om fraude gaan. Werkgelegenheid dreigt verloren te gaan en de achterstallige bedragen zijn vaak moeilijk terug te vorderen. Om de situatie van elke werkgever en de specifieke risico’s beter en sneller in te schatten, beschikken de diensten van de RSZ sinds 2017 over een visuele voorstelling van zo’n 30 indicatoren in één overzichtelijk scherm. Het is een transversaal hulpmiddel om de processen van de RSZ aan te sturen in functie van een doel – bijvoorbeeld een snellere invordering, de continuïteit van de onderneming, fraudedetectie… Het gaat om een wetenschappelijke benadering op basis van data-analyse. Via webservices kan het werkgeversprofiel ook rechtstreeks worden gekoppeld met andere interne toepassingen van de RSZ, om bijvoorbeeld prioriteiten te bepalen bij de verwerking van anomalieën.

  • Instelling: RSZ