Schoonmaakdiensten

De huidige opdracht betreft de levering van schoonmaakdiensten van gebouwen,ruiten, werkstations en uitbating van de cafetaria.

Deze raamovereenkomst is in 6 percelen opgesplitst: 
- perceel 1: schoonmaak van gebouwen in Brussels gewest (sites SC, IN en UP);
- perceel 2 : schoonmaak van gebouw en ruiten voor de site AQ in Gent;
- perceel 3: schoonmaak van gebouw en ruiten voor de site CH in Couillet (Charleroi);
- perceel 4: schoonmaak van ruiten in Brussels gewest (sites SC, IN en UP);
- perceel 5: uitbating van cafeteria in Brussels gewest (sites SC, IN en UP);
- perceel 6: schoonmaak van werkstations in Brussels gewest, Gent en Couillet (Charleroi).

Referentie 

Smals-BB-001.029/2022

Procedure 

Openbare procedure

Status 

Analyse van de offertes aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Schoonmaakdiensten_MB.pdf pdflogo.jpg

Schoonmaakdiensten_EU.pdf pdflogo.jpg