Schoonmaakdiensten

De huidige opdracht betreft de levering van schoonmaakdiensten van gebouwen,ruiten, werkstations en uitbating van de cafetaria.

Deze raamovereenkomst is in 6 percelen opgesplitst: 
- perceel 1: schoonmaak van gebouwen in Brussels gewest (sites SC, IN en UP);
- perceel 2 : schoonmaak van gebouw en ruiten voor de site AQ in Gent;
- perceel 3: schoonmaak van gebouw en ruiten voor de site CH in Couillet (Charleroi);
- perceel 4: schoonmaak van ruiten in Brussels gewest (sites SC, IN en UP);
- perceel 5: uitbating van cafeteria in Brussels gewest (sites SC, IN en UP);
- perceel 6: schoonmaak van werkstations in Brussels gewest, Gent en Couillet (Charleroi).

Referentie 

Smals-BB-001.029/2022

Procedure 

Openbare procedure

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 10/11/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 04/11/2022) en op 05/11/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 04/11/2022).
De offertes worden geopend op 21/12/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Schoonmaakdiensten_MB.pdf pdflogo.jpg

Schoonmaakdiensten_EU.pdf pdflogo.jpg