Storage

Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarvan het eerste het merk Hitachi omvat en het tweede het merk Netapp.
Smals wenst met deze aanbesteding een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor beide percelen of telkens één opdrachtnemer voor elk van de twee percelen.

Referentie 

Smals-BB-001.018/2020

Procedure 

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Storage MB_NL.pdfpdflogo.jpg

Storage EU_NL.pdfpdflogo.jpg