Tool voor het beheer van de certificaten

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een tool voor het beheer van de certificaten en de aanverwante diensten ervan (onderhoud en support, beheer van de tool, opleiding, technische expertise) met als doel een professioneel beheer van de certificaten en sleutelparen. Deze oplossing zal de veiligheid en duurzaamheid van onze systemen vrijwaren.

Referentie 

Smals-BB-001.032/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 25/09/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 21/09/2020) en op 21/09/2020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 21/09/2020).
De offertes worden geopend op 29/10/2020 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Tool voor het beheer van certificaten MB.pdf pdflogo.jpg

Tool voor het beheer van certificaten EU.pdfpdflogo.jpg