Tool voor permanente controle in real time van de IT-infrastructuur en bijhorende diensten

Deze opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de levering van NEXTHINK licenties, de bijhorende onderhoud en support en technische expertise en opleidingen.

Referentie 

Smals-BB-001.011/2022

Procedure 

Openbare procedure

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 05/12/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 30/11/2022) en op 30/11/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 30/11/2022).
De offertes worden geopend op 19/01/2023 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht

Tool controle IT-infrastructuur MB.pdfpdflogo.jpg

Tool controle IT-infrastructuur EU.pdfpdflogo.jpg