Verlenging onderhoud IBM

Verlenging onderhoud Passport Advantage van IBM

De onderhavige opdracht beoogt de aankoop van nieuwe licenties voor Lotus Notes en WebSphere MQ en het bijbehorende onderhoud voor een duur van één jaar. Hij omvat ook de vernieuwing van Passport Advantage van IBM voor de bestaande licenties voor een duur van één jaar.

Referentie

Smals-BB-001.027/2010

Procedure

Openbare aanbesteding op Europees niveau

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Onderhoud IBM BS

Onderhoud IBM EU