Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2017

Image

"When I put on my e-clothes Smals, I put off my organisational cares."

Samenwerking loont. Steeds meer instellingen stappen mee op de weg naar de uitbouw van gemeenschappelijke ICT-diensten binnen het G-Cloud-synergieprogramma, zowel binnen de sociale zekerheid als de federale overheid. Het programma bespaarde in 2017 een kleine 20 miljoen euro op de ICT-werkingskosten van de instellingen.

Smals helpt de instellingen om verdere stappen te zetten – binnen de G-Cloud en binnen haar klassieke ‘shared services’-aanbod. De focus op infrastructuurdiensten combineert schaalvoordelen met innovatie en beschikbaarheidsgaranties. Tegelijk kijken we verder, naar hergebruik van technische componenten én business-componenten. Zo helpen we bij de digitale transformatie van onze leden.

Het landschap van de sociale zekerheid is volop in beweging, onder meer als gevolg van de zesde staatshervorming. Sommige instellingen smelten samen. Door de regionalisering van beleidsdomeinen zoals welzijn en de kinderbijslag kan ook het gewicht van de regio’s binnen onze activiteiten groeien. Voor het eerst zal ook een vertegenwoordiger van een regionale sociale instelling in de raad van bestuur zetelen. Smals wil in deze evolutie vooral garant staan voor de continuïteit van 
diensten en het behoud van cruciale know-how.

2017 was een jaar waarin blijvende aandacht ging naar de bescherming van digitale informatie en naar het respect voor de privacy bij elke bewaring of uitwisseling. De goede praktijken die al veel eerder werden ingevoerd, kregen in lijn met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een grondige check-up. Smals legde een register aan van al haar activiteiten als eigenaar of verwerker van persoonsgegevens en blijft dit in real-time bijwerken.

Tot slot is het onze taak om innovatie in de praktijk te brengen. Dankzij samenwerking tussen het Research-team en de operationele teams van Smals, zetten we steeds vaker met succes de stap van beloftevolle ‘conceptcreaties’ naar breed beschikbare diensten: mobiele toepassingen en ‘mobile health’, articifiële intelligentie en blockchain zijn enkele domeinen waarvan we veel verwachten.

Dankzij de competentie en de dagelijkse inzet van meer dan 1800 medewerkers en dankzij de samenwerking in wederzijds vertrouwen met de publieke én de private sector, blijven we nieuwe horizonten verkennen in e-government.

Dank aan allen die dit elke dag mogelijk maken.

Pierre Vandervorst, Voorzitter 
Frank Robben, Gedelegeerd bestuurder

 


Lees het volledige Activiteitenverslag 2017

File upload
Document
Bijlage Taille
rapportannuel_13062017_nl_web.pdf 4.86 MB