Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2018

Image

« Avancer vers le monde de demain sans oublier d’où l’on vient » 
Vrij naar Jean-Louis Servan-Schreiber, '80 Ans, un certain age'

Samenwerking zit in ons DNA. Al 80 jaar lang. Overheden vinden elkaar telkens opnieuw om vergelijkbare noden rond informatisering aan te pakken, om hun vakkennis en hun middelen te bundelen. De openbare instellingen van sociale zekerheid zijn samen voortrekkers in het G-Cloudprogramma. Dat heeft in 2018 meer dan 28 miljoen euro op ICT-werkingskosten bespaard, ruim 40% meer dan een jaar eerder.

Ondertussen gaat onze zoektocht naar synergie verder: naar het hart van de business van onze leden, naar de zakelijke processen. Voor talrijke ICT-toepassingen blijkt het interessant om de logica voldoende generiek te houden. Zo kunnen componenten, stukken software of online-diensten vlotter worden hergebruikt. De huidige technologie laat dat meer dan ooit toe en de opbrengst is vandaag al reëel. De besparing door hergebruik was in 2018 groter dan de kost. Onze methodologie voorziet een hergebruik-check voor elk nieuw Smals-project. Een ‘ReUse community’, met een catalogus van bestaande componenten, zorgt voor kennisuitwisseling. Zo zal de basis voor hergebruik jaar na jaar groter worden. We trekken volledig de kaart van de API-economie.

Smals blijft innoveren, op deze stevige ondergrond. Technologieën die gisteren aan de technologische horizon stonden, draaien vandaag in een realistische proefopstelling bij onze leden. Denk aan chatbots voor de interactie met de burger, meer bepaald jobstudenten. Denk aan de visuele analyse van grote datasets. Denk aan de inzet van blockchain voor een berichtendienst met juridische garanties. We doen dit graag in co-creatie, ook in samenwerking met de private sector. Tot slot blijven we investeren in de betrouwbaarheid van onze diensten. Naarmate de adoptie van digitale technologie groeit, stijgt de maatschappelijke impact. En stijgt ook de zichtbaarheid van elk euvel. We besteden daarom grote aandacht aan de continuïteit en stabiliteit van onze diensten, aan noodplanning en aan proactieve communicatie.

We mogen fier zijn op het resultaat. Dat is in de eerste plaats te danken aan meer dan 1800 medewerkers die elke dag hun competentie, inzet en motivatie ten dienste stellen van onze sociale zekerheid en gezondheidszorg. Dank aan allen.

Pierre Vandervorst, Voorzitter 
Frank Robben, Gedelegeerd bestuurder

 


>Lees het volledige activiteitenverslag hieronder of klik op de afbeelding

File upload
Document
Bijlage Taille
rapportannuel_10052018_nl_web.pdf 11.88 MB

Follow us