Samenwerking met Egov Select

ICT ten dienste van de federale overheid buiten de sociale zekerheid en gezondheidszorg

Smals werkt nauw samen met de vzw Egov Select, onder meer op het vlak van personeelsbeheer. Smals en de vzw Egov Select delen dezelfde CAO, Ondernemingsraad en Comité voor preventie en veiligheid op het werk.

Instellingen die lid zijn van de vzw Egov Select kunnen daarnaast ook lid worden van Smals. De leden van de vzw Egov Select zijn: https://egovselect.be/nl/over-egov-select