Levering van licenties voor de modules van ServiceNOW en het verlenen van de bijbehorende diensten

Het huidige platform is een cloudoplossing, gehost door ServiceNOW zelf, en wordt gebruikt door verschillende instellingen. De licenties en de diensten worden geleverd door een implementer/reseller.
De raamovereenkomst in voege omvat een reeks ITSM-standaardpakketten en IT Operations-beheermodules, waarvan sommige al zijn geïmplementeerd, andere geïmplementeerd worden of in de toekomst geïmplementeerd kunnen worden.

Smals wenst met deze aanbesteding een raamovereenkomst te sluiten met een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/implementer om (1) licenties van deze opdrachtnemer te kopen en (2) beroep te doen op deze opdrachtnemer voor implementatiedoeleinden. Bijgevolg zal de opdrachtnemer de bestaande infrastructuur van Service Now overnemen en de ITSM / CRM-diensten aanbieden volgens een in de offerte voorgestelde Service Level Agreement.

Referentie 

Smals-BB-001.040/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 01/02/2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 27/01/2021) en op 27/01/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 27/01/2021).
De offertes worden geopend op 24/03/2021 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

ITSM CRM BDA.pdf pdflogo.jpg

ITSM CRM EU.pdfpdflogo.jpg