Microsoft-ondersteuningsdiensten

Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor het gebruik van diensten voor technische expertise gespecialiseerd in de support van Microsoft-softwareproducten, in lokale omgeving en cloudomgeving, in de volgende domeinen:

-    Diensten voor diagnostiek en correctie van incidenten in productieomgeving en daarbuiten (ook “reactieve support” genoemd). 
-    Diensten voor hulp bij design, kwaliteitsbeheer en performantie en configuratieanalyse (ook “proactieve support” genoemd).
-    Diensten voor de uitvoering van projecten die betrekking hebben op evolutief onderhoud en het design van Microsoft-softwareplatformen, projecten die zowel de voorbereiding als de uitvoering van de modernisering van de geïnstalleerde softwaresystemen omvatten (ook “migratiesupport” genoemd).
-    Diensten voor training en informatiesessies rond de Microsoft-softwareplatformen, gaande van standaardopleidingen tot specifieke en op maat gemaakte opleidingen over gespecialiseerde onderwerpen (ook “training” genoemd).
-    Diensten in verband met de monitoring en optimalisatie van de Microsoftlicenties en -abonnementen. 

Referentie

Smals-BB-001.001/2022

Procedure

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 23/12/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 19/12/2022) en op 19/12/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 19/12/2022).
De offertes worden geopend op 17/05/2023 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Microsoft-ondersteuningsdiensten MB.pdfpdflogo.jpg

Microsoft-ondersteuningsdiensten EU.pdfpdflogo.jpg