Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Dimona Mobile voor veilige, handige aangifte op het terrein

10-12-2013

Dankzij Dimona Mobile kan een werkgever zijn medewerkers nu aanmelden bij de RSZ via een smartphone. Dat is in het bijzonder interessant in sectoren zoals de bouw, horeca en land- en tuinbouw, die veel met dagcontracten werken en hun aangiftes vaak letterlijk op het terrein moeten uitvoeren. De toepassing is een verbeterd, eigentijds alternatief voor de bestaande kanalen via sms of spraakserver (IVR), die op termijn zullen verdwijnen.

Maandelijks krijgt de RSZ meer dan 1 miljoen Dimona-aangiften te verwerken, waarvan een groeiend aantal via Dimona Mobile. De toepassing, ontwikkeld door Smals in opdracht van de RSZ, is beschikbaar sinds juli 2013 op www.dimonamobile.be (enkel voor werkgevers).

 

Meer informatie over de Dimona-toepassing: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona_new/index.htm

 

 

Eindgebruiker staat centraal

Op de eGov-Awards van Agoria 2013 was Dimona Mobile genomineerd in de categorie ‘Gebruiksvriendelijkheid’. Dat is geen toeval: bij de ontwikkeling van de toepassing is veel aandacht besteed aan de gebruikservaring van de werkgever.

Dat uit zich op verschillende manieren. Door een optimalisatie van de aangiftestroom blijft het aantal klikken dat vereist is om een aangifte af te ronden, tot een minimum beperkt. De toepassing onthoudt de identificatiegegevens van werkgevers en werknemers, zodat een herhaalde aangifte zeer snel verloopt. Een visueel proces in zes stappen helpt de gebruiker de status van zijn aangifte in te schatten.

Veilige toepassing

Dimona Mobile is een beveiligd aangiftekanaal: alleen wie zich identificeert kan een aangifte uitvoeren. Doordat de identiteit van de aangever onomstotelijk vast staat, kan misbruik beter worden opgevolgd. Dankzij een aantal verificaties in real-time krijgt een werkgever bovendien onmiddellijk een bericht wanneer zijn aangifte niet overeenstemt met eerder ingevoerde gegevens. Een vergissing kan zo eenvoudig worden rechtgezet.

Alle mobiele platformen

In samenspraak kozen de RSZ en haar ICT-partner Smals voor een webtoepassing op basis van html 5, Javascript en Ajax, eerder dan voor een platformspecifieke ‘app’. Dat garandeert een langere levensduur van de toepassing en een betere compatibiliteit met huidige en toekomstige smartphonetypes. De gebruiker heeft alleen een browser nodig en hoeft dus niets te downloaden of installeren.