Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Ledenvereniging

VZW-structuur en kostendelende vereniging

Smals is georganiseerd als kostendelende vereniging. Dit resulteert in een flexibele samenwerking met de klanten-leden. Elk project is een gestructureerde samenwerking tussen u als lid en Smals tegen kostprijs.

Flexibiliteit

Bij de start van een project heeft u vaak onvoldoende zicht op uw behoeften en uw wensen. Deze situatie komt immers heel vaak voor bij vernieuwende initiatieven. Ook de mogelijkheden en moeilijkheden van de benodigde ontwikkeling zijn niet steeds voldoende in te schatten. De redactie van een lastenboek is hierdoor niet alleen moeilijk en tijdrovend, bovendien zal het resultaat achteraf vaak onnauwkeurig blijken. Smals biedt op dit punt een flexibele oplossing. Doordat we tegen kostprijs werken kan de invulling van de opdracht goed aangestuurd worden tijdens het project zelf. De opdrachtomschrijving kan zich dan ook beperken tot die punten die essentieel én duidelijk zijn. In de loop van het traject wordt dan verfijnd op het moment dat de beslissingen moeten genomen worden.

Uw voordeel is dus dat u sneller kunt starten en makkelijk kunt bijsturen zonder risico dat dit als hefboom voor een financiële benadeling zou kunnen dienen.

Smals rekent alle projectkosten aan en neemt geen financieel risico

U betaalt uitsluitend voor de diensten die u gebruikt. Maar u betaalt dan ook voor elke dienst die u gebruikt. Dat is eigen aan een kostendelende verenging. Smals neemt geen winstmarge, maar er is ook geen commerciële onderhandelingsmarge of buffer om onverwachte problemen op te vangen.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Smals wordt u gefactureerd aan kostprijs. Hierin zijn we zo transparant mogelijk en we beperken de overhead tot een minimum. Algemene kosten zoals projectmanagement en service management zijn noodzakelijke beheersinstrumenten en worden vanzelfsprekend doorgerekend.

Als de uiteindelijke kosten lager zijn worden slechts die kosten aangerekend. Uw belangrijkste voordeel is evenwel dat u mede verantwoordelijkheid neemt voor uw project. Indien de kosten dreigen op te lopen kunt u mede arbitreren tussen de gewenste functionaliteiten en oplossingen volgens de betekenis die deze hebben voor uw organisatie.