Recent nieuws

De technologische sectorfederatie Agoria presenteerde op 1 december 2011 haar jaarlijkse e-Government Awards voor de beste ICT-projecten van de overheid. Twee projecten waarvoor Smals als ICT-partij optrad, werden bekroond met een e-Government Award.

Wie komt wonen, werken of studeren in ons land vindt dankzij de portaalsite Coming2Belgium.be nog beter de weg binnen de sociale zekerheid. Wat zijn je rechten en plichten? Waar kun je precies terecht? Op basis van enkele eenvoudige profielvragen – wat is je nationaliteit, in welk land heb je gewoond en ben je werknemer, ambtenaar, zelfstandige, gedetacheerd, gepensioneerd… – krijg je meteen een antwoord op allerlei praktische, juridische en administratieve vragen.

De leden van Smals hebben het Activiteitenverslag 2010 goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 15 juni 2011. Het rapport bevat een overzicht van de activiteiten, het bestuur, de strategie, de kerncijfers, de onderzoeksactiviteiten, gerealiseerde projecten en diensten die de vzw vorig jaar leverde aan de aangesloten instellingen. Lees het rapport online of vraag een papieren exemplaar.

Smals volgt de ontwikkelingen in de wereld van openbroncodesoftware en open standaarden al een aantal jaar op de voet. In 2007 verscheen voor het eerst een uitgebreide inventaris van Open Source-pakketten die interessant zijn voor grote bedrijven en organisaties. Vandaag zijn in de versie 7 van de OSS-inventaris ondertussen meer dan 200 softwarepakketten opgenomen

Smals heeft voor de eerste keer in haar bestaan een patent aangevraagd. Onderzoekers van Smals hebben een innovatieve methode ontwikkeld om gevoelige informatie fijnmazig te versleutelen, te bewaren en uit te wisselen tussen meerdere partijen. Versleutelde informatie kan, afhankelijk van de situatie, geheel of slechts gedeeltelijk worden ingekeken. Deze methode is uniek in haar toepassingsdomein, waarbij weliswaar bestaande encryptiealgoritmen worden gebruikt. Smals heeft haar innovatie intussen beschermd via een Europese patentaanvraag. Lees dit persbericht voor meer informatie.

Het federale samenwerkingsplatform BeConnected opende op 1 april haar digitale deuren. Het gaat om een nieuwe samenwerkingsomgeving voor documentenbeheer, interactie, beveiligde publicatie en het gezamenlijk ontwerp van wetteksten. Smals heeft hiervoor de openbronsoftware Alfresco op maat herwerkt, in opdracht van Fedict, de FOD Personeel & Organisatie en de KSZ. Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijker, functioneel rijker en goedkoper in onderhoud dan de huidige platformen (eWorkspace en eCommunities). Smals beheert ook de transitie, waarbij de bestaande inhoud van beide platformen wordt samengebracht. Met behulp van hun eID krijgen zo’n 4000 gemachtigde professionals tijdens de volgende maanden toegang tot BeConnected, via de portaalsite SocialeZekerheid.be of via FedWeb.

Vanaf 1 februari zullen de sociale inspectiediensten van de FOD WASO, de FOD Sociale Zekerheid, de RSZ en de RVA gebruik kunnen maken van het elektronisch pv (ePV), een toepassing gebouwd door Smals

De FOD Sociale Zekerheid heeft zopas zijn nieuwste webtoepassing voorgesteld, waarmee voortaan meer dan 300.000 Belgische mensen met een handicap zelf hun dossier kunnen opvolgen.