Recent nieuws

De Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) ontvangen voor hun geïntegreerd samenwerkingssysteem gebaseerd op de digitalisering en de automatisering van hun dienstverlening, de Prijs voor goede praktijken voor Europa 2019, uitgereikt door de International Social Security Association (ISSA).

Smals is ook in 2019 een topwerkgever. Het Top Employers Institute oordeelde dat het HR-beleid van Smals de gehanteerde standaarden op alle onderzochte criteria overtreft. Voor het elfde jaar op rij kan Smals dus een jaar lang het exclusieve keurmerk van Top Employer dragen.

De titel van Top Employer wordt uitgereikt door het Top Employers Institute, een onafhankelijke organisatie die de arbeidsvoorwaarden van toonaangevende werkgevers wereldwijd analyseert.

Wie sociaal kwetsbaar is, heeft vaak recht op voordelen en kortingen bij de overheid en andere organisaties. Alleen moet je daar in veel gevallen zelf om vragen. Kwetsbare burgers maken soms geen gebruik van hun rechten omdat dat te moeilijk is. MyBEnefits moet daar verbetering in brengen.

De nieuwe mobiele app en onlinedienst MyBEnefits, ontwikkeld door Smals op vraag van de KSZ, levert je een bewijs van je sociaal statuut. Je communiceert dit bewijs om aan te tonen dat je voldoet aan de voorwaarden om een voordeel te verkrijgen.

Software ontwikkelen is een belangrijke investering, telkens opnieuw. Daarom zorgt Smals niet alleen voor de gewenste functionaliteit en stabiliteit binnen timing en budget. Waar mogelijk worden er componenten uit reeds bestaande toepassingen hergebruikt, en worden nieuwe componenten herbruikbaar gemaakt.

Onterecht een voorbehouden parkeerplaats voor gehandicapten gebruiken? Het mag niet en het is ook erg onrespectvol. Dankzij een nieuwe app van de FOD Sociale Zekerheid, ontwikkeld door Smals, is de controle op het terrein nu veel eenvoudiger. De app, Handi2Park, detecteert onder meer vervallen en gedupliceerde kaarten, en kaarten die

Bert Vanhalst en Joachim Ganseman hebben tijdens de voorbije infosessie van Smals Research een demonstratie gegeven van spraaktechnologie en chatbots. Het ging zowel om theoretische principes als om werkende toepassingen.

In het kader van het eGezondheidsplan worden steeds meer stappen ondernomen om het gezondheidslandschap volledig te digitaliseren. Zo bieden steeds meer leveranciers elk hun eigen oplossing aan om medische parameters, zoals het gewicht en de bloeddruk van de patiënt, te kunnen registreren. Meestal gaat het over gesloten systemen die onderling helaas niet compatibel zijn. In zijn blog bespreekt dhr. Renzo Lylon hoe een centraal platform, waarbij de registratie van parameters los staat van de verwerking ervan, hierop een antwoord kan zijn.

Lees de originele Research-blog: https://www.smalsresearch.be/wat-als-we-medische-parameters-zouden-kunnen-delen/

Lees het artikel in het Frans op Régional-IT: https://www.regional-it.be/practice/et-si-on-pouvait-partager-les-parametres-medicaux/

Zelfrijdende auto’s en geautomatiseerde medische diagnoses waren 20 jaar geleden nog sciencefiction, maar vinden vandaag steeds meer hun weg naar de realiteit. De bouwstenen voor artificiële intelligentie (AI) liggen klaar, maar ze staan op los zand. Dhr. Joachim Ganseman van Smals Research bestudeerde de zwaktes van AI. In zijn artikel op de Research-blog bespreekt hij een aantal uitdagingen voor de toekomst. Het online magazine Régional-IT publiceerde in augustus het artikel in het Frans.

Lees de originele Research-blog in het Nederlands: https://www.smalsresearch.be/enkele-valkuilen-in-ai/

Lees het artikel in het Frans op Régional-IT: https://www.regional-it.be/practice/les-pieges-de-intelligence-artificielle/

De leden van Smals hebben het Activiteitenverslag 2017 goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 13 juni 2018. Het rapport bevat een overzicht van de activiteiten, het bestuur, de strategie, de kerncijfers, de onderzoeksactiviteiten, gerealiseerde projecten en diensten die de vzw vorig jaar leverde aan de aangesloten instellingen. Lees het rapport online of vraag een papieren exemplaar.

Blockchain-technologie is veelbelovend en de virtuele munt Bitcoin is het bekendste voorbeeld. Toch past het om enkele vragen te stellen bij de hype. Dr. Kristof Verslype van Smals Research heeft de technologie bestudeerd en een werkende proefopstelling opgezet voor overheidstoepassingen op basis van Blockchain. In een artikel op de Research-blog wijst hij op enkele kleine kantjes van Bitcoin, niet zozeer van andere blockchains: het gigantische stroomverbruik en de inzet van gespecialiseerde hardware die erg snel veroudert. De Vlaamse krant De Standaard besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan het onderwerp.

Is Blockchain-technologie de toekomst voor tal van financiële en administratieve toepassingen? Of is het een hype die straks weer overwaait? Kristof Verslype, research consultant bij de sectie onderzoek van Smals, bekeek het onderwerp uitvoerig en stelde zijn conclusies voor op 14 maart. Hoewel de technologie nog niet matuur is, kan Blockchain in de toekomst leiden tot relatief eenvoudige oplossingen voor zeer complexe administratieve stromen. Een theoretische haalbaarheidsstudie voor het beheer van medische voorschriften bleek alvast veelbelovend. Toch zijn er ook technische beperkingen. Om geïnteresseerden in de overheid en daarbuiten een eerste oriëntatie te bieden ontwikkelde Smals Research daarom een beslissingsmodel. Op basis van zes eenvoudige vragen weet u meteen of het zin heeft om Blockchain-technologie verder te onderzoeken.

> Ontdek de slides van de presentatie op 14/3/2017

> Meer over het Blockchain-beslissingsmodel

Wat is de grootste realisatie in e-government in België? ICT-sectororganisatie Agoria zet elk jaar de sterkste kandidaten op een rij tijdens de eGov Awards. De G-Clouddiensten IaaS en PaaS kregen uitgebreid erkenning, als Beste Project van 2016.

G-Cloud, het gemeenschappelijke innovatie- en synergieprogramma van de federale overheidsdiensten (FOD), de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en de Instellingen van Openbaar Nut (ION), viel gisteravond in de prijzen tijdens de eGov Awards. Met deze prestigieuze onderscheidingen wil Agoria, de belangenorganisatie van de ICT-sector, innovatie in gegevensbeheer en communicatie stimuleren in de overheid.

DevOps is hip. Het nauwer samenwerken tussen applicatie-ontwikkeling en infrastructuurbeheer, is vandaag een realiteit. De HZIV vertelde op Devoxx, het jaarlijkse topevenement rond Java-ontwikkeling, hoe ze hun eigen ICT-organisatie totaal hebben omgegooid. Verouderde toepassingen worden vervangen door een innovatieve microservices-architectuur op basis van G-Cloud Platform-as-a-Service (PaaS). Bij de ontwikkeling worden alle infrastructuur-parameters mee opgenomen in zogenaamde ‘containers’. De software kan op die manier onafhankelijk van de onderliggende hardware evolueren. De HZIV regelt nu al de terugbetaling van medische zorgen voor bijna 100.000 Belgische burgers via de nieuwe toepassing.

Smals Research heeft open source software ontwikkeld om vlot een digitale handtekening te plaatsen onder meerdere documenten. Alvorens de stapel documenten in ‘bulk’ te ondertekenen, kan de ondertekenaar ze naar wens selecteren en bekijken op het scherm. De digitale handtekening gebeurt met behulp van de Belgische eID en een kaartlezer.

De software is een handig hulpmiddel voor overheidsinstellingen waar de handtekening van een gemachtigde persoon noodzakelijk is om rechtsgeldig te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om hoogopgeleide mensen met veel verantwoordelijkheid, die hun werktijd graag optimaal willen besteden. De elektronische handtekening is voor hen een eerste stap voorwaarts. Met de SmalsBeSign-software hoeven zij bovendien slechts één keer de PIN-code in te voeren voor alle geselecteerde documenten.

De software is publiek beschikbaar op de website van SmalsResearch onder de GNU Public Licence.

Meer informatie: https://www.smalsresearch.be/tools/smalsbesign/

Smals ontwikkelde samen met Fedict, de FOD Kanselarij en het Agentschap voor Buitenlandse Handel de planningtoepassing Synergy. Die ondersteunt vanaf april de gezamenlijke economische zendingen en staatsbezoeken. De voorstelling gebeurde in het gezelschap van Z.M. de Koning, H.K.H. Prinses Astrid, Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders alsook staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem.