Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Tenders

Deadline offertes:
De onderhavige opdracht voor aanneming van diensten wil Smals in staat stellen haar interne personeelsleden en de personeelsleden van haar leden cursussen te bieden over IT.
Deadline offertes:
Smals wenst met deze leveringenopdracht een DDI-oplossing (DNS, DHCP en IPAM) die de protocollen Bind 9 en DHCP respecteert van het Internet Systems Consortium (ISC).
Deadline offertes:
De opdracht beoogt de aankoop van een oplossing waarmee op servers, IT-infrastructuren en webtoepassingen kwetsbaarheidsscans kunnen worden uitgevoerd om een volledige lijst op te stellen.
Deadline offertes:
Onderhavige opdracht voor aanneming van diensten en curatieve onderhoud van HVAC-installaties voor de site van Smals voor een duur van 4 jaar vanaf 15/10/2024.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt de aankoop van multiplexers en transceivers (klassiek of DWDM) voor de vezellijnen tussen en in de datacenters.
Deadline offertes:
De huidige opdracht is een opdracht voor aanneming van verzekeringsdiensten : Verzekering Schade Materiaal, Arbeidsongevallenverzekering en Extra Wet, Verzekering van Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid.
Deadline offertes:
Levering van tank- en laadkaarten
De opdracht is verdeeld in twee percelen, namelijk de levering van tank- en laadkaarten.
Deadline offertes:
Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.034/2022. Ditmaal beoogt Smals een raamovereenkomst te sluiten voor vier jaar met een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/service provider om (1) abonnementen van deze opdrachtnemer te kopen en (2) beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de overige dienstverleningsaspecten.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst van vier jaar voor de leveringen van.
- Kofax-licenties,
- ondersteuning en onderhoud, waarvan meerdere installaties al operationeel in productie,
- technische expertise voor de installatie, configuratie en ontwikkeling van Kofax,
- algemene ondersteuning wat betreft het gebruik van het product.
Deadline offertes:
Onderhavige opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (= IDE).
De diensten voor onderhoud en support, technische expertise en opleidingsexpertise maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt de aanschaf van een tool voor (meta)data governance, inclusief een catalogus, voor het nieuwe Health Data Agency (HDA), dat zich zal richten op het faciliteren van het secundaire gebruik van gezondheids(zorg)gegevens.
Deadline offertes:
Deze opdracht omvat de aankoop en verlenging van NINTEX-licenties, een workflow- en formulierenbeheeroplossing die is geïntegreerd met SharePoint. De opdracht omvat ook onderhouds- en ondersteuningsdiensten, technische expertise en opleiding.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet en F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
Deadline offertes:
Onderhavige opdracht beoogt een raamovereenkomst met een duur van 4 jaar voor de levering van backup software Commvault, onderhoud en ondersteuning, technische expertisediensten en opleidingen.
Deadline offertes:
De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de sluiting van een raamovereenkomst voor een cloudgebaseerde callcenteroplossing voor het traceren van contacten. De installatie, de onderhouds- en ondersteuningsdiensten, de technische expertisediensten, de opleidings- en coachingsdiensten maken deel uit van deze opdracht. Smals gaat over tot de vernieuwing van de door de regering ingevoerde oplossing voor de opvolging van de epidemie waarvoor zij de callcenterinfrastructuur ter beschikking moet stellen om de burgers snel te kunnen contacteren en de verspreiding van de epidemie te voorkomen. Het callcenter zal communicatie in beide richtingen mogelijk maken.