Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Tenders

Deadline offertes:
Het huidige lastenboek beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een tool voor het beheer van de certificaten en de aanverwante diensten ervan (onderhoud en support, beheer van de tool, opleiding, technische expertise) met als doel een professioneel beheer van de certificaten en sleutelparen. Deze oplossing zal de veiligheid en duurzaamheid van onze systemen vrijwaren.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een tools- en componentenoplossing (stack) voor de ondersteuning van een open source indexeringsoplossing Elasticsearch. De oplossing moet bijbehorende diensten omvatten inzake onderhoud, technische expertise en opleiding.
Deadline offertes:
Deze opdracht betreft de dienstverlening inzake de organisatie van opleidingen op maat voor de omscholing van mensen met een niet-ICT-achtergrond en voor junioren met een ICT-achtergrond.
De opleidingsprogramma’s voor de opleidingen worden uitgewerkt en uitgevoerd voor verschillende functies en de deelnemers worden tijdens de opleidingen gecoacht.
Deadline offertes:
Gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis De huidige opdracht beoogt de terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt het support, onderhoud en technische expertisediensten met betrekking tot de uitrustingen, alsook m.b.t. de capaciteitsuitbreidingen van deze uitrustingen, verkocht en/of verworven via de volgende (raam)overeenkomsten:
Deadline offertes:
Ontwikkeling, terbeschikkingstelling en onderhoud van een tracingtoepassing; Ontwikkeling, onderhoud en operation van de back office van deze toepassing (1) Beveiligde audit van deze toepassing en van zijn back office (2) Usability en experience testing van de toepassing (3)
Deadline offertes:
Het Overlegcomité van 25.3.2020 heeft beslist tot de oprichting van een Interfederaal Comité Testing & Tracing (contactopsporing) in het kader van de Covid-19 crisis. De huidige opdracht beoogt de technische ondersteuning van dit comité op het vlak van IT diensten voor technische expertise.
Deadline offertes:
Deze raamovereenkomst viseert ondersteunings- en validatiediensten m.b.t. de toegankelijkheid van websites, online diensten en applicaties.
Deadline offertes:
Het huidige bestek betreft de aankoop van een netwerkvisualisatie-tool.
Het product moet gebruikers in staat stellen de netwerkconstructies die hen interesseren te identificeren, analyseren en visualiseren.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt de levering van diensten voor een call center-oplossing in de cloud om te voldoen aan de behoeften veroorzaakt door de Covid-19-crisis.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt de selectie en installatie van een software die toelaat alle infrastructuren van et datacenter (Data Center Infrastructure Management Software-DCIM) – vloeroppervlakte, racks, IT assets, connectiviteit, energy en andere resources - op een professionele manier te beheren waardoor de efficiëntie, productiviteit en veiligheid van het beheer verbeterd wordt en er een betere service aan Smals en leden van Smals geleverd kan worden. De opdracht omvat meer bepaald de levering van de software, de technische expertise bij de installatie ervan, het voorzien van de nodige opleidingen aan de gebruikers en ten slotte een onderhoudscontract van initieel één jaar.
Deadline offertes:
De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein onder andere : Corporate- en marketingcommunicatie(raadgeving op vlak van strategie en creativiteit, grafische vormgeving, multimedia-animatie, radioproductie, tv, …), Field- en eventmarketing, Public Relations - Persrelaties.
Deadline offertes:
Leasing wagens en fietsen De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van auto’s en
fietsen, in de vorm van leasing, voor personeelsleden van Smals.
De brandstofkaarten maken geen deel uit van het voorwerp van de opdracht.
De opdracht wordt opgedeeld in twee percelen: Perceel 1: Terbeschikkingstelling van persoonlijke wagens via leasing; Perceel 2: Terbeschikkingstelling van fietsen via leasing.
Deadline offertes:
Oplossing van beschermingssoftware (antivirus/antimalware antiransomware/…) voor werkposten, servers, mobiele apparaten, cloud en app containers De huidige opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de aankoop van een beschermingssoftware (antivirus / antimalware / antiransomware / …) voor: werkposten, servers, mobiele apparaten, de cloud de applicatie containers.