Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Tenders

Deadline offertes:
De opdracht beoogt een Big Data Analytics platform in service-modus.
De oplossing biedt alle onderdelen die nodig zijn om big data, massale en minder massale gegevens van alle aard, relationeel of niet, streaming of niet, uit zoveel mogelijk bronsystemen en kanalen te extraheren, in de oplossing in op te slaan, te beheren, en analytisch te verwerken. Dit omvat (niet exhaustief) data integratie, data warehousing, ontsluiten van gegevens in near realtime, en information management.
Deadline offertes:
Direct search van gespecialiseerde IT-profielen De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst met dienstverleners voor diensten in verband met de actieve opzoeking, de contactname door directe opzoeking, de selectie,de mapping en het voorstellen van gespecialiseerde IT-profielen en in mindere mate van niet-IT-profielen (beheerders van overheidsopdrachten, juristen, ...). Referentie Smals-BB-001.010/2018 Procedure Openbare procedure met europese bekendmaking Status Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht.   Rekrutering MB.pdf Rekrutering EU.pdf
Deadline offertes:
Tool voor permanente controle in real time van de IT-infrastructuur Deze opdracht beoogt de aankoop van een tool voor permanente controle in real time van alle erkstations. Het doel is om alle activiteiten te controleren op het vlak van de bureautica en om automatische rapporten te
genereren vanaf een gecentraliseerde console.
Deadline offertes:
Deze opdracht voor aanneming van diensten beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor ITdiensten voor technische expertise voor het onderhoud en het beheer van de toepassingen. Referentie  Smals-BB-001.014/2018 Procedure  Mededingingsprocedure met onderhandeling Status  Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht Onderhoud en beheer van de toepassingen MB.pdf Onderhoud en beheer van de toepassingen  EU.pdf
Deadline offertes:
De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst om diensten voor technische expertise te kunnen benutten die voor elk lot gerealiseerd zullen kunnen worden volgens de twee volgende aanpakken: Via diensten voor technische expertise in de vorm van een projectondersteuning die uitgevoerd zullen worden door de aanbestedende dienst. Via de realisatie van het volledige traject van een project aan een vast budget/prijs. In deze projecten zullen de prestaties het voorwerp uitmaken van opleveringen op basis van deliverables waaraan bedragen toegekend worden volgens het betalingsplan of volgens een takenlijst waaraan punten toegekend worden in functie van het moeilijkheidsniveau om de taak uit te voeren (Agile-methode). Referentie  Smals-BB-001.006/2018 Procedure  Mededingingsprocedure met onderhandeling   Status  Analyse van de kandidaturen aan de gang. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht.  IT diensten voor technische expertise MB.pdf   IT diensten voor technische expertise EU.pdf 
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt de aankoop van support diensten om de open source CAMUNDA business process oplossing te beheeren. De diensten voor onderhoud, voor technische expertise en opleidingen zullen eveneens deel uitmaken van de opdracht.
Deadline offertes:
  De huidige opdracht beoogt de aankoop van gespecialiseerde ondersteuningsdiensten van Microsoft software producten (zowel on premise als cloudtechnologie). Referentie  Smals-BB-001.008/2018 Procedure  Openbare procedure met europese bekendmaking  Status  Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht. Microsoft diensten MB.pdf  Microsoft diensten EU.pdf 
Deadline offertes:
Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg Het voorwerp van de raamovereenkomst zijn IT consultancy-diensten en met name ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kader van de gezondsheidszorg.
De diensten kunnen de vorm aannemen van de oplevering van "sleutel op de deur" projecten met gedefiniëerde op te leveren resultaten of van consultancy-diensten in de vorm van ondersteuning van projecten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd.
Deadline offertes:
Oplossing voor beheer workflows en formulieren voor SharePoint De huidige opdracht beoogt de aankoop van een oplossing voor het beheer van workflows en formulieren geïntegreerd in SharePoint. De diensten voor onderhoud en support, voor technische expertise en opleidingen zullen eveneens deel uitmaken van de opdracht.
Deadline offertes:
VPN Het doel van deze opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor de vervanging van de VPN-toegang. De oplossing moet voorzien in het toekennen van een gediversifieerde granulaire toegang, met een dienst voor het verifiëren en het herstellen van het beveilingsniveau van de gebruiker en met een dienst voor het management van certificaten.
Deadline offertes:
Digitale handtekening met timestamp Het doel van deze opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van materiaal en de verlening van diensten in het kader van een time stamping infrastructuur. De oplossing zal een elektronische handtekening met time stamp aan een document kunnen toevoegen.
Deadline offertes:
Web toegankelijkheid diensten Deze raamovereenkomst viseert ondersteunings- en validatiediensten m.b.t. de toegankelijkheid van websites en online diensten.
Deadline offertes:
Organisatieadvies De huidige opdracht voor diensten richt tot de sluiting van een raamovereenkomst met dienstverleners met het oog op het verder te versterken van de interne managementondersteunende capaciteit van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) en andere openbare diensten.
Deadline offertes:
Opleidingen in talen (FR, NL en EN) en in Java De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor opleidingsdiensten, individueel of in groep, in (perceel 1) talen (Frans, Nederlands en Engels) en in (perceel 2) informatica (Java). Referentie Smals-BB-001.004/2017 Procedure Openbare procedure met europese bekendmaking Status Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht. Opleidingen MB.pdf Opleidingen EU.pdf
Deadline offertes:
Red Hat subscripties De huidige opdracht voor diensten richt tot de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op de vernieuwing van de bestaande Red Hat en de eventuele aankoop van bijkomende Red Hat subscripties in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten.

Follow us