Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Tenders

Deadline offertes:
Onderhouds- en ondersteuningsdiensten, levering van licenties en/of hardware voor de bestaande VPN-oplossing (Pulse Secure) en de andere bijhorende diensten. Deze opdracht beoogt het aanduiden van een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/ service provider om licenties van deze opdrachtnemer te kopen, de continuïteit van de oplossing te verzekeren en beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de bijhorende diensten zoals technisch expertisediensten en opleidingen.
Deadline offertes:
Smals lanceert deze aanbesteding op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 
Deze opdracht van leveringen beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor het verkrijgen van toegang tot 
gegevensdatabank(en) van ondernemingen. De aangeboden oplossing moet in het bijzonder de volgende activiteiten toelaten: 
- Toegang tot ondernemingsgegevens; 
- Analysefunctionaliteiten (zoekfunctie, indicatoren, verbanden,…); 
- Het exporteren van deze gegevens; 
- De integratie van deze gegevens binnen bestaande systemen. Referentie  Smals-BB-001.013/2022 Procedure 
  Mededingingsprocedure met onderhandeling Status  Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht. Ondernemingsgegevens_MB.pdf Ondernemingsgegevens_EU.pdf
Deadline offertes:
Deze opdracht is gericht op de levering van databekabelingscomponenten ter exploitatie van voornamelijk datacentra maar ook van kantoorruimten, alsook de levering van apparatuur zoals PDU's, statische omvormers of verbruiksmaterialen (patchkabel, glasvezelconnectoren, …); attributen (kabelgoten, racks, ...). Referentie  Smals-BB-001.042/2020 Procedure  Openbare procedure met europese bekendmaking  Status  Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht. Racks en bekabeling MB.pdf  Racks en bekabeling EU.pdf   
Deadline offertes:
De onderhavige opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van IntelliJ-producten.
De onderhoud en-supportdiensten, de technische expertise en training maken ook deel uit de opdracht.
Deadline offertes:
Tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies (Algosec) Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van Algosec-appliances en -licenties. De support- en de aanverwante onderhoudsdiensten, de technische expertise- en vormingsdiensten maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes:
De dienstenovereenkomst beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het volgen van taalopleidingen : Frans, Nederlands, Engels en Duits (individueel of in groep).
Deadline offertes:
Onderhavige opdracht beoogt de verwerving van een digitale mailroom ten einde de verwerking van de inkomende correspondentie door een automatiseringsplatform voor de post op te zetten in het kader van de modernisering van het documentbeheer.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het aankopen van servers in rackformaat (“rackmountable servers”) van de types 1U en 2U en een onderhouds- en ondersteuningsperiode van minstens 3 jaar op deze servers. 
Deadline offertes:
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarvan het eerste het merk Hitachi omvat en het tweede het merk Netapp. 
Smals wenst met deze aanbesteding een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor beide percelen of telkens één opdrachtnemer voor elk van de twee percelen.   Referentie  Smals-BB-001.018/2020 Procedure  Openbare procedure met Europese bekendmaking  Status  Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht. Storage MB_NL.pdf Storage EU_NL.pdf
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor: de vernieuwing van de bestaande onderhoudsdiensten voor de geïnstalleerde basis, de aankoop van extra VMware-producten in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en van haar diensten, de eventuele aankoop van VMware-subscripties op basis van een “ Enterprise License Agreement” (ELA). de aankoop van onderhoudsdiensten voor de nieuwe aangekochte producten, specifieke VMware training, technische expertisediensten. Referentie  Smals-BB-001.002/2021 Procedure  Mededingingsprocedure met onderhandeling Status  Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht. 
  VMware MB.pdf VMware EU.pdf
Deadline offertes:
Het huidige platform is een cloudoplossing, gehost door ServiceNOW zelf, en wordt gebruikt door verschillende instellingen. De licenties en de diensten worden geleverd door een implementer/reseller.
De raamovereenkomst in voege omvat een reeks ITSM-standaardpakketten en IT Operations-beheermodules, waarvan sommige al zijn geïmplementeerd, andere geïmplementeerd worden of in de toekomst geïmplementeerd kunnen worden.
Deadline offertes:
In het kader van de Covid-19-crisis beoogt de opdracht de terbeschikkingstelling van een reserveringsplatform dat de inwoners van België in staat stelt om met de vaccinatiecode een slot te reserveren in een vaccinatiecentrum.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst met een dienstverlener die IT-diensten voor technische expertise (ICT) zal leveren ter ondersteuning van de projecten en teams van de aanbestedende dienst.
Deadline offertes:
Tool voor de kostenraming De opdracht beoogt de levering van een tool voor kostenraming “Estimancy” en de bijhorende diensten,
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt het aanbesteden van de beveiliging van een deel van de operationele activiteiten van Smals, wat deel uitmaakt van het programma Smals Information Security Management System (ISMS).