UCC

Unified Communication and Collaboration Network and Services (UCC)

De opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst als opdrachtencentrale voor Unified Communication and Collaboration Network and Services (UCC) en aanverwante diensten.

De opdracht bevat 9 domeinen: IP-telefoniediensten, instant messaging service (IM) en presence service, e-mail services + kalender + contacten, conference services + webinar + delen van documenten, terbeschikkingstelling van een platform voor collaboratief beheer van documenten en kennis, terbeschikkingstelling en beheer van een contactcenter-infrastructuur, mobiele toestellen en bijbehorende services, doorschakelingsprogramma, vernieuwingsprojecten. De diensten zullen ter beschikking staan van instellingen van de federale overheidssector en van de sociale zekerheid op basis van een dienstencatalogus die voor elke dienst het volgende gedetailleerd beschrijft: de aard en de karakteristieken van de dienst, de dienstenniveaus alsook de eenheidsprijzen. De levering van diensten zal onder andere monitoringfuncties bevatten, tweedelijns ondersteuning, reporting, facturatie, capaciteitsbeheer, etc. waarbij de ITIL-standaard wordt nageleefd. De levering van diensten in de "cloud" wordt overwogen.

Referentie

Smals-BB-001.026/2013

Procedure

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

UCC MB.pdf

UCC EU.pdf