Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 03/08/2014
Aankoop van SPARC servers De opdracht beoogt de aankoop van 5 SPARC servers. Een jaar onderhoud maakt eveneens deel uit van de opdracht.

UCC

Deadline offertes: 16/06/2014
Unified Communication and Collaboration Network and Services (UCC) De opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst als opdrachtencentrale voor Unified Communication and Collaboration Network and Services (UCC) en aanverwante diensten.
Deadline offertes: 13/05/2014
IT Service Management en Customer Relationship Management De opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de levering van een geïntegreerde oplossing die bedoeld is voor de activiteiten “Support eerste lijn ITSM/CRM” (IT Service Management en Customer Relationship Management) en voor aanverwante diensten.
Deadline offertes: 21/04/2014
Tool voor het beheer van vertalingen De huidige opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van een Community Cloud oplossing (private cloud computing) die het mogelijk maakt verschillende vertaaldiensten te beheren, inclusief de workflows, de reporting en de interfacing met de bestaande toepassingen. De oplossing zal gehost worden in de informaticaomgeving van Smals.
Deadline offertes: 14/04/2014
E-learningoplossing De huidige opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van een e-learningoplossing alsook het bijbehorende onderhoud en support, opleiding en consultancy diensten.
Deadline offertes: 27/01/2014
De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor opleiding diensten en wordt in 3 percelen opgesplitst : Perceel 1: Groepsopleiding talen frans en nederlands, Perceel 2: Individuele opleiding (1 à 2 personen) frans en nederlands, Perceel 3: Informatica opleiding Java.
Deadline offertes: 13/01/2014
De huidige opdracht betreft het onderhoud van het materieel Nokia en Checkpoint.
Deadline offertes: 15/12/2013
Rekrutering & selectie van gespecialiseerde IT-profielen De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de dienstverlening inzake het actief zoeken, selecteren en voorstellen van gespecialiseerde IT-profielen.
Deadline offertes: 02/12/2013
Organisatieadvies In functie van de actuele uitdagingen wensen de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) hun interne managementondersteunende capaciteit verder te versterken.
Deadline offertes: 02/12/2013
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor diensten voor het schoonmaken van werkstations die het volgende omvatten: Pc, monitor, toetsenbord; Kopieermachines, printers en faxapparaten; Telefoons. "Control rooms" van de datacenters.
Deadline offertes: 18/11/2013
Print en fulfilment – scanning De huidige opdracht betreft de levering van diensten en wordt in 2 percelen opgesplitst: Perceel 1: documentopmaak, drukwerk, personalisatie, handling en verzending, retours, archivering, CRM-fulfilment en reporting, Perceel 2: scanning-OCR.
Deadline offertes: 27/10/2013
Onderhoud Cisco-netwerkmateriaal Deze opdracht beoogt onderhouds- en supportdiensten voor een groot deel van de Cisco-netwerkuitrustingen van Smals (hardware en software).
Deadline offertes: 25/09/2013
Diensten voor het schoonmaken van vensters en voor hulp in de cafetaria De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor diensten voor het schoonmaken van vensters evenals diensten voor hulp in de cafetaria.
De opdracht is opgesplitst in twee loten:
Deadline offertes: 24/09/2013
De opdracht is opgedeeld in 4 percelen: Perceel 1: Bureaus, tafels, Perceel 2: Roldeurkasten, Perceel 3: individuele lockers en vestiairekasten, Perceel 4: Stoelen.
Deadline offertes: 23/09/2013
Employer Branding, Arbeidsmarktonderzoek & -Communicatie De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de prestaties van diensten in het kader van employer branding waarbij wordt gewerkt aan de naamsbekendheid en het imago van Smals.