Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 04/01/2015
De huidige opdracht betreft het onderhoud van het materieel Nokia en Checkpoint.
Deadline offertes: 10/12/2014
Mail Relay Trend Micro De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de vernieuwing van onderhoud en de uitbreiding van de Trend Micro-oplossing om het aantal gebruikers te verhogen.
Deadline offertes: 19/11/2014
De huidige opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van Microsoft-producten alsook het bijbehorende onderhoud en support of subscripties (voorbeelden: EA(S) en SELECT).
Deadline offertes: 11/11/2014
Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten en servers De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten en servers. De oplossing omvat 4 posten: Post 1: Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten, Post 2: Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor servers, Post 3: Centrale beheersoplossingen voor de antivirus/antimalware oplossing (een oplossing voor Post 1 en een voor Post 2), Post 4: Onderhoud en support diensten.
Deadline offertes: 21/10/2014
Generieke infrastructuuroplossing ("converged infrastructure") Om het infrastructuurbeheer zo veel mogelijk te vereenvoudigen, zoekt Smals naar een generieke infrastructuuroplossing (“converged infrastructure”) en een beheeroplossing.
Deadline offertes: 14/10/2014
Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg Deze opdracht beoogt de verlening van ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kadervan de gezondheidszorg. De ontwikkelde toepassingen zullen de basisdienst van het eHealth-platform moeten integreren. De diensten zullen in het Frans of in het Nederlands verstrekt worden afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever.
Deadline offertes: 12/10/2014
Mobile Device Management De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een Mobile Device Management oplossing.
Deadline offertes: 03/08/2014
Aankoop van SPARC servers De opdracht beoogt de aankoop van 5 SPARC servers. Een jaar onderhoud maakt eveneens deel uit van de opdracht.

UCC

Deadline offertes: 16/06/2014
Unified Communication and Collaboration Network and Services (UCC) De opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst als opdrachtencentrale voor Unified Communication and Collaboration Network and Services (UCC) en aanverwante diensten.
Deadline offertes: 13/05/2014
IT Service Management en Customer Relationship Management De opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de levering van een geïntegreerde oplossing die bedoeld is voor de activiteiten “Support eerste lijn ITSM/CRM” (IT Service Management en Customer Relationship Management) en voor aanverwante diensten.
Deadline offertes: 21/04/2014
Tool voor het beheer van vertalingen De huidige opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van een Community Cloud oplossing (private cloud computing) die het mogelijk maakt verschillende vertaaldiensten te beheren, inclusief de workflows, de reporting en de interfacing met de bestaande toepassingen. De oplossing zal gehost worden in de informaticaomgeving van Smals.
Deadline offertes: 14/04/2014
E-learningoplossing De huidige opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van een e-learningoplossing alsook het bijbehorende onderhoud en support, opleiding en consultancy diensten.
Deadline offertes: 27/01/2014
De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor opleiding diensten en wordt in 3 percelen opgesplitst : Perceel 1: Groepsopleiding talen frans en nederlands, Perceel 2: Individuele opleiding (1 à 2 personen) frans en nederlands, Perceel 3: Informatica opleiding Java.
Deadline offertes: 13/01/2014
De huidige opdracht betreft het onderhoud van het materieel Nokia en Checkpoint.
Deadline offertes: 15/12/2013
Rekrutering & selectie van gespecialiseerde IT-profielen De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de dienstverlening inzake het actief zoeken, selecteren en voorstellen van gespecialiseerde IT-profielen.