Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 26/09/2012
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de analyse, installatie en onderhoud van een eHR systeem met portaalfunctionaliteiten ter vervanging van het huidige eHR systeem. De onderliggende modules zijn: signaletieke gegevens, telefoonboekje, organogram, functiebeheer, performance management, learning & development en rapportering.
Deadline offertes: 30/08/2012
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de loon- en wedde-administratie door een Erkend Sociaal Secretariaat (ESS) door middel van een software-oplossing.
Deadline offertes: 20/08/2012
Outsourcing van een deel van de beveiliging met betrekking tot de operationele activiteiten van Smals Het bijzonder bestek beoogt de outsourcing van een deel van de beveiliging met betrekking tot de operationele activiteiten van Smals. Het kadert in het programma Information Security Management System (ISMS) van Smals.
Deadline offertes: 30/07/2012
Red Hat subscriptions De onderhavige opdracht beoogt Red Hat subscriptions. Red Hat wordt op het ogenblik gebruikt voor de Linux servers van Smals. Voor de continuïteit van de werking blijkt het nodig te zijn om over te gaan tot het hernieuwen van de subscriptions.
Deadline offertes: 23/07/2012
De opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de levering van een elektronische archiveringsoplossing met bewijskracht, alsook alle nodige diensten voor de installatie en de werking ervan.
Deadline offertes: 10/07/2012
Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor het verhuizen van IT toestellen (monteerbaar in een rack) en IT installaties (racks) met eventuele uitwendige reiniging.
Deadline offertes: 05/07/2012
Deze opdracht beoogt onderhouds- en supportdiensten voor een groot deel van de servers van Smals.
Deadline offertes: 20/06/2012
De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein (raadgeving op vlak van strategie en creativitieit, grafische vormgeving, multimedia-animatie, radioproductie, tv, marketing,…).
Deadline offertes: 21/05/2012
Overflow Contactcenter Deze opdracht beoogt dienstverleningen onder de vorm van een contactcenter dat meerdere diensten aanbiedt (verwerking van klachten, oproepen,…) met betrekking tot e-governmentprojecten.
Deadline offertes: 11/04/2012
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van computerapparatuur volgens de specificaties
van het bijzonder bestek.
Deadline offertes: 10/04/2012
De onderhavige opdracht beoogt de levering van elektriciteit en elektrische energie in hoogspanning en laagspanning bij de meetpunten vermeld in het bijzonder bestek.
Deadline offertes: 08/03/2012
Bewakingsdiensten De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor diensten inzake statische en mobiele bewaking van de gebouwen, installaties, goederen en personen.
Deadline offertes: 21/02/2012
Deze opdracht heeft verschillende onderwerpen en beoogt per perceel een raamovereenkomst voor de levering van materiaal voor bekabeling, racks en verwante diensten.
Deadline offertes: 15/02/2012
De huidige opdracht beoogt de verlening van diensten voor management coaching om leidinggevenden te ondersteunen.
Deadline offertes: 05/02/2012
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst met een duur van één jaar voor de aankoop van Cisco-netwerkhardware en hardware voor netwerkveiligheid.  Het onderhoud en de support voor de hardware die wordt aangekocht in het kader van deze overeenkomst, maken deel uit van de opdracht en dit voor een duur van 3 jaar.  De consultancydiensten nodig voor de installatie van de aangekochte hardware maken eveneens deel uit van de opdracht.