Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 25/03/2013
Levering van 2 CPU servers De opdracht beoogt de aankoop van multi-core 2 CPU servers. Het onderhoud en de consultancy maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 25/03/2013
Deze opdracht beoogt de verlening van diensten voor het testen van informaticatoepassingen.
Deadline offertes: 18/03/2013
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de huur van koffiemachines en de levering van hun vullingen.
Deadline offertes: 19/02/2013
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van netwerkmateriaal van Cisco en materiaal voor netwerkbeveiliging van Cisco en CheckPoint, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek. De consultancydiensten nodig voor de installatie van het aangekochte materiaal maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 18/02/2013
De onderhavige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop volgens de specificaties en voorwaarden van het bijzonder bestek: van veiligheidsmateriaal en - software in het kader van het vervangen van de eerste bestaande firewall - lijn, van onderhoud en support, opleiding en consultancy diensten hiervan.
Deadline offertes: 26/12/2012
IBM maintenance Lotus Notes & Passport Advantage De onderhavige opdracht beoogt de aankoop van nieuwe licenties voor Lotus Notes en het bijbehorende onderhoud. Hij omvat ook de vernieuwing van Passport Advantage van IBM voor de bestaande licenties.
Deadline offertes: 20/12/2012
Deze opdracht beoogt het onderhoud van Nokia- en Checkpoint-materiaal.
Deadline offertes: 25/10/2012
De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van: BlueCoat materiaal en software in het kader van het vervangen van het bestaande materiaal en uitbreiding van proxy infrastructuur. Onderhoud en support diensten van bestaand materiaal en software en het nieuwe materiaal aangekocht in het kader van deze opdracht.
Deadline offertes: 02/10/2012
Vertaling Duits, Engels, Frans en Nederlands De huidige opdracht betreft de uitvoering van vertaaldiensten van en naar volgende talen: Duits, Engels, Frans en Nederlands. Deze vertaaldiensten zouden moeten uitgevoerd kunnen worden door beëdigde vertalers. Bovendien zou Smals willen beschikken over een simultane vertaaldienst.
Deadline offertes: 01/10/2012
De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor: de vernieuwing van de contracten voor onderhoud en support (SnS) van de VMware-licenties vCenter Server Standard en vSphere Enterprise Plus geïnstalleerd bij Smals. de eventuele aankoop van extra VMware-producten in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en van haar diensten.
Deadline offertes: 26/09/2012
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de analyse, installatie en onderhoud van een eHR systeem met portaalfunctionaliteiten ter vervanging van het huidige eHR systeem. De onderliggende modules zijn: signaletieke gegevens, telefoonboekje, organogram, functiebeheer, performance management, learning & development en rapportering.
Deadline offertes: 30/08/2012
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de loon- en wedde-administratie door een Erkend Sociaal Secretariaat (ESS) door middel van een software-oplossing.
Deadline offertes: 20/08/2012
Outsourcing van een deel van de beveiliging met betrekking tot de operationele activiteiten van Smals Het bijzonder bestek beoogt de outsourcing van een deel van de beveiliging met betrekking tot de operationele activiteiten van Smals. Het kadert in het programma Information Security Management System (ISMS) van Smals.
Deadline offertes: 30/07/2012
Red Hat subscriptions De onderhavige opdracht beoogt Red Hat subscriptions. Red Hat wordt op het ogenblik gebruikt voor de Linux servers van Smals. Voor de continuïteit van de werking blijkt het nodig te zijn om over te gaan tot het hernieuwen van de subscriptions.
Deadline offertes: 23/07/2012
De opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de levering van een elektronische archiveringsoplossing met bewijskracht, alsook alle nodige diensten voor de installatie en de werking ervan.