Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 31/08/2016
Verzekeringen Onderschrijving van verzekeringen.
Deadline offertes: 28/07/2016
Datacenters verhuizing Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor het verhuizen van IT toestellen (monteerbaar in een rack) en IT installaties (racks) met eventuele uitwendige reiniging.

MSS

Deadline offertes: 27/07/2016
  Managed Security Services (MSS) Het bijzonder bestek beoogt de outsourcing van een deel van de beveiliging met betrekking tot de operationele activiteiten van Smals. Het kadert in het programma Information Security Management System (ISMS) van Smals.
Deadline offertes: 27/07/2016
Vertaling Duits, Engels, Frans en Nederlands De huidige opdracht betreft de uitvoering van vertaaldiensten van en naar volgende talen: Duits, Engels, Frans en Nederlands. Deze vertaaldiensten zouden moeten uitgevoerd kunnen worden door beëdigde vertalers. Bovendien zou Smals willen beschikken over een simultane vertaaldienst.
Deadline offertes: 26/07/2016
Onderhoud Servers Deze opdracht beoogt onderhouds- en supportdiensten voor een groot deel van de servers van Smals.
Deadline offertes: 15/06/2016
"SSL public trust"-certificaten De opdracht heeft tot doel om "SSL public trust"-certificaten te leveren. Meerdere soorten certificaten worden vereist.
Deadline offertes: 14/06/2016
Tool voor de kostenraming van een softwareontwikkelingsproject De opdracht beoogt de aankoop van een tool voor de kostenraming van een softwareontwikkelingsproject.
Deadline offertes: 18/05/2016
"Dark fiber"-verbindingen (FPD - Smals IN) Voorliggende opdracht beoogt "Dark fiber"-verbindingen:· 2 verbindingen tussen de FPD (Federale Pensioendienst, Europa Esplanade, Zuidertoren te Brussel) en Smals IN (Industrielaan 24 te Brussel).
Deadline offertes: 19/04/2016
Bewakingsdiensten Diensten inzake statische en mobiele bewaking van de gebouwen, installaties, goederen en personen.
Deadline offertes: 18/04/2016
Communicatie en marketing De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein onder andere:
Deadline offertes: 18/01/2016
Onderhoud Nokia en Checkpoint-materiaal Voorliggende opdracht beoogt het onderhoud van Nokia en Checkpoint-materiaal
Deadline offertes: 11/01/2016
Overflow Contactcenter De opdracht beoogt dienstverleningen onder de vorm van een contactcenter dat meerdere diensten aanbiedt (verwerking van klachten, oproepen,…) met betrekking tot e-governmentprojecten.
Deadline offertes: 06/12/2015
Tool voor de monitoring van de stromen De opdracht beoogt de aanschaf van een fluxmonitoringtool teneinde een geheel van business processes in reëletijd te superviseren. De verbonden diensten zoals consultancy en opleiding maken eveneens deel uit van deze opdracht.
Deadline offertes: 17/11/2015
SOA-oplossing: API Gateway, Enterprise Service Bus, API Portal De opdracht beoogt de ankoop van een SOA-oplossing, binnen de context van de G-cloud. Deze oplossing zal bestaan uit volgende 3 elementen: API Gateway, Enterprise Service Bus en API Portal. De verbonden diensten, zoals consultancy en opleiding maken evenzeer deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 16/11/2015
"Dark fiber"-verbindingen (RVP - Smals IN, NOGA - Smals UP) Voorliggende opdracht beoogt "Dark fiber"-verbindingen en is verdeeld in 2 percelen
Perceel 1: 2 verbindingen tussen het RVP (Rijksdienst voor Pensioenen, Europa Esplanade, Zuidertoren te Brussel) en Smals IN (Industrielaan 24 te Brussel). 
Perceel 2: 2 verbindingen tussen NOGA (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33/37 te Brussel) en Smals UP (Willebroekkaai 38 te Brussel).