Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Tenders

Deadline offertes:
Verlenging onderhoud Passport Advantage van IBM De onderhavige opdracht beoogt de aankoop van nieuwe licenties voor Lotus Notes en het bijbehorende onderhoud voor een duur van één jaar. Hij omvat ook de vernieuwing van Passport Advantage van IBM voor de bestaande licenties voor een duur van één jaar.
Deadline offertes:
Dark fiber-verbindingen UP-site De opdracht beoogt het leveren van een redundante « dark fiber » verbinding tussen het datacenter Smals IN en het nieuwe datacenter Smals-UP-site.  De verbinding zal operationeel zijn op 30.6.2012.
Deadline offertes:
De opdracht beoogt de aankoop van multi-core 4 CPU servers. Het onderhoud en de consultancy maken eveneens
deel uit van de opdracht. Referentie Smals-BB-001.010/2011 Procedure Algemene offerteaanvraag Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht 4 CPU servers BDA.pdf 
4 CPU servers EU.pdf
Deadline offertes:
Cursussen Windows en Office Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de organisatie van cursussen over Windows 7 en Office 2010 en toekomstige versies van Windows en Office.
Deadline offertes:
Inrichting van een datacenter De opdracht is opgedeeld in 3 percelen:
- perceel 1: ruwbouw;
- perceel 2: HVAC;
- perceel 3: Elektriciteit.
Deadline offertes:
Tape-virtualisatie en SL500 De opdracht beoogt de levering van het onderhoud voor het systeem voor tape-virtualisatie CentricStor dat geïnstalleerd is in de datacenters Smals PR en IN, alsook het onderhoud voor een ander SL500-systeem dat geïnstalleerd is in het datacenter Smals IN.
Deadline offertes:
SAN-infrastructuur Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van materiaal met het oog op het bouwen of uitbreiden van een SAN-infrastructuur.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt dienstenverleningen en is opgesplitst in drie loten:
Deadline offertes:
Gedragstrainingen Deze opdracht betreft een kaderovereenkomst voor de organisatie van een aantal bedrijfsinterne leertrajecten, op maat gemaakt
Deadline offertes:
Proxy-infrastructuur Deze opdracht beoogt de aankoop van Blue-coat materiaal om de capaciteit van de proxy-dienst te hernieuwen en bij te werken.
Deadline offertes:
Firewall security policies Deze opdracht beoogt de aankoop van een ondersteunende tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies.
Deadline offertes:
PC's & Notebooks De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van informaticamateriaal volgens de specificaties en de voorwaarden van dit bijzonder bestek.
De opdracht is verdeeld in 3 loten: Lot 1: laptops, numeriek toetsenbord Lot 2: laptops Lot 3: personal computers
Deadline offertes:
Vorming talen en informatica De huidige opdracht betreft een kaderovereenkomst voor de duurtijd van drie jaar voor opleiding diensten.
Deadline offertes:
Consultancydiensten inzake informatica De huidige opdracht beoogt de verlening van informaticadiensten door consultants en is opgesplitst in 16 loten.
Voor elk lot zal het contract een duur van 4 jaar hebben, opzegbaar volgens de voorwaarden van dit bijzonder bestek. Lot 1:  Multidisciplinaire informaticaprojecten Lot 2:  Consultancy inzake het applicatieve beheer van de DB-omgevingen Lot 3:  Consultancy inzake Oracle DB en RAC Lot 4:  Consultancy inzake Business Intelligence (Cognos, Business Object…) en inzake Datawarehousing Lot 5:  Consultancy inzake SAS Lot 6:  Consultancy inzake JAVA + Related Product Lot 7:  Consultancy inzake JBOSS Lot 8:  Consultancy inzake Oracle Weblogic Lot 9:  Consultancy inzake Cobol DB2 Lot 10:  Consultancy inzake MS SharePoint Lot 11:  Consultancy inzake veiligheidstools en tools voor het beheer van de netwerkinfrastructuur en consultancy inzake analyse en netwerkveiligheid en opvolging van events met betrekking tot de netwerkveiligheid Lot 12:  Consultancy inzake de implementatie, de ontwikkeling en het beheer van datacenters Lot 13:  Consultancy inzake Navision Lot 14:  Consultancy van het niveau Enterprise Architect Lot 15:  Consultancy inzake ontwikkeling in een Microsoft-omgeving Lot 16:  Consultancy inzake Drupal
Deadline offertes:
Verlenging onderhoud Passport Advantage van IBM De onderhavige opdracht beoogt de aankoop van nieuwe licenties voor Lotus Notes en WebSphere MQ en het bijbehorende onderhoud voor een duur van één jaar. Hij omvat ook de vernieuwing van Passport Advantage van IBM voor de bestaande licenties voor een duur van één jaar.