Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Tenders

Deadline offertes:
Firewall oplossing Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een firewall oplossing. Maken eveneens deel uit van de opdracht een centraal management- en monitoring systeem, de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de consultancydiensten.
Deadline offertes:
Aankoop van Kofax-licenties Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering: van Kofax-licenties, van het support en onderhoud voor Kofax, waarbij verscheidene installaties al operationeel en in productie zijn, consultancy-diensten voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Kofax alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product.
Deadline offertes:
Onderhoud Back-up Deze opdracht beoogt de aankoop van materiaal (hardware en software), onderhouds- support en consultancydiensten voor de backup infrastructuur van Smals.
Deadline offertes:
Aankoop van Cisco netwerkmateriaal en materiaal voor netwerkveiligheid Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van netwerkmateriaal van Cisco en materiaal voor netwerkbeveiliging van Cisco, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek. De consultancydiensten nodig voor de installatie van het aangekochte materiaal maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes:
Consultancydiensten inzake informatica De huidige opdracht beoogt de verlening van informaticadiensten en is opgesplitst in 20 percelen.
Deadline offertes:
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor het aanstellen van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, in toepassing van de wet van 4 augustus1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Deadline offertes:
De huidige opdracht betreft het onderhoud van het materieel Nokia en Checkpoint.
Deadline offertes:
Mail Relay Trend Micro De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de vernieuwing van onderhoud en de uitbreiding van de Trend Micro-oplossing om het aantal gebruikers te verhogen.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van Microsoft-producten alsook het bijbehorende onderhoud en support of subscripties (voorbeelden: EA(S) en SELECT).
Deadline offertes:
Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten en servers De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten en servers. De oplossing omvat 4 posten: Post 1: Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten, Post 2: Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor servers, Post 3: Centrale beheersoplossingen voor de antivirus/antimalware oplossing (een oplossing voor Post 1 en een voor Post 2), Post 4: Onderhoud en support diensten.
Deadline offertes:
Generieke infrastructuuroplossing ("converged infrastructure") Om het infrastructuurbeheer zo veel mogelijk te vereenvoudigen, zoekt Smals naar een generieke infrastructuuroplossing (“converged infrastructure”) en een beheeroplossing.
Deadline offertes:
Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg Deze opdracht beoogt de verlening van ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kadervan de gezondheidszorg. De ontwikkelde toepassingen zullen de basisdienst van het eHealth-platform moeten integreren. De diensten zullen in het Frans of in het Nederlands verstrekt worden afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever.
Deadline offertes:
Mobile Device Management De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een Mobile Device Management oplossing.
Deadline offertes:
Aankoop van SPARC servers De opdracht beoogt de aankoop van 5 SPARC servers. Een jaar onderhoud maakt eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes:
Unified Communication and Collaboration Network and Services (UCC) De opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst als opdrachtencentrale voor Unified Communication and Collaboration Network and Services (UCC) en aanverwante diensten.

Follow us