Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2023

Image
baby

2023 was een jaar om nieuwe realisaties te tonen, en de oude opnieuw in de verf te zetten. Samenwerking, hergebruik en het verbeteren van processen zitten in het DNA van Smals. Al jarenlang. Twintig jaar geleden was de DmfA-kwartaalaangifte, aan alle openbare instellingen van sociale zekerheid samen, één van de meest ingrijpende administratieve vernieuwingen en vereenvoudigingen. Zo’n verjaardag geeft vertrouwen, en vernieuwde ambitie.

2023 was voor een aantal Smals-leden een tijd om vooruit te kijken, naar het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad. De evenementen zijn een toonmoment voor de realisaties en de goede praktijken uit onze sociale zekerheid. Het is een moment om kennis uit te wisselen en om samen de lat nog hoger te leggen.

De Europese Health Data Space wil burgers meer zeggenschap geven over hun gezondheidsinformatie, de veilige uitwisseling binnen Europa mogelijk maken en de basis leggen voor nog betere medische zorg. Het normenkader zal ons verplichten om te werken aan interoperabiliteit over de landsgrenzen heen. Komt er straks ook een vergelijkbaar initiatief in andere takken van de sociale zekerheid?

Het Belgisch ecosysteem in de gezondheidszorg – met een decentrale aanpak, participatie van alle actoren, een sterke focus op veiligheid en privacy, integratie via API’s en nauwe samenwerking tussen de overheid, het middenveld en de private sector – is een sterk voorbeeld van wat mogelijk is.

Hergebruik, vertrouwen en samenwerking zijn de sleutel voor zo’n ecosysteem. Smals geeft hier het voorbeeld. Een catalogus van een honderdtal componenten, API’s en gestandaardiseerde processen is een sterke basis om op te bouwen. We nodigen ook de private sector uit om in dit verhaal mee te stappen. Tegelijk blijven we waken over strategische onafhankelijkheid en betaalbaarheid. Het portfolio van G-Clouddiensten in eigen beheer koppelt innovatieve ICT aan schaalvoordelen. Toch is het moeilijk concurreren met public-clouddiensten van de zeer grote internationale platformspelers. We kiezen daarom voor een hybride cloudstrategie, met onlangs nog de stap naar M365, terwijl we technische afhankelijkheid willen vermijden. Open standaarden en open source software zijn daarbij belangrijke troeven.

Tot slot is performante ICT nog steeds mensenwerk. Meer dan 2000 getalenteerde medewerkers geven dag na dag het beste van zichzelf. Hun kennis, inzet en motivatie maken het verschil. We zijn hen dankbaar, en willen hen ook correct verlonen. In overleg met de syndicale organisaties werd in 2023 een nieuwe CAO afgesloten, met onder meer een mobiliteitsbudget voor alle ICT-medewerkers. Zo stemt Smals haar arbeidsvoorwaarden nog beter af op de realiteit van de arbeidsmarkt. We zien nu al het effect in retentie en nieuwe aanwervingen.

Een laatste woord van dank gaat naar onze ere-voorzitter Pierre Vandervorst. Hij diende Smals dertig jaar lang, zolang zijn gezondheid het toeliet. In 2023 moesten we afscheid nemen. We houden zijn herinnering levend.

Sarah Scaillet - Voorzitster 
Frank Robben - Gedelegeerd bestuurder


File upload
Fichier
Bijlage Taille
rapport_smals_2024_nl_web.pdf 6.55 MB