Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Herbruikbare componenten en diensten

Hergebruik is sleutel tot snelle, krachtige en kostenvoordelige ontwikkeling

E-governmenttoepassingen doen vaak een beroep op eenzelfde type functionaliteiten. In plaats van verschillende keren dezelfde diensten te ontwikkelen, stelt Smals "herbruikbare componenten en diensten" voor, voor toepassingen die per definitie anders zijn en verschillende doeleinden hebben.

Als een instelling bijvoorbeeld een toepassing wenst te integreren in het portaal van de sociale zekerheid, dan kan zij gebruik maken van diensten die ontwikkeld werden in het kader van andere toepassingen en voor andere instellingen. Deze diensten zijn:

1. Systeem-basisdiensten die het mogelijk maken:

 • een ticketnummer toe te wijzen (zie het dienstenaanbod Uniek ticketnummer). Deze dienst kan een uniek nummer toekennen dat zal worden behouden in alle transacties uitgevoerd in een bepaalde toepassing. Door de evolutie van de status van dit nummer weet de gebruiker permanent op welk verwerkingsniveau de door hem gevraagde transacties zich bevinden;
 • de loggings te beheren. Deze dienst bestaat uit twee delen. Het ene deel heeft betrekking op de veiligheid en dient om te bepalen wie wat gedaan heeft en wanneer. Het andere deel is algemener en houdt een spoor bij van de manipulaties die plaatsvonden in een bepaalde toepassing;
 • de toegangen van de gebruikers te controleren (zie het dienstenaanbod User Management). Met deze dienst kan snel bepaald worden of een bepaalde gebruiker het recht heeft om verbinding te maken met een toepassing of een groep van toepassingen en welke bewerkingen hij kan uitvoeren;
 • handtekeningen te plaatsen en te controleren in het kader van de digitale handtekening (zie het dienstenaanbod Digitale handtekening).

2. Toepassingsgebonden basisdiensten die het mogelijk maken:

 • een werkgever of aannemer te identificeren via het verkrijgen van informatie die rechtstreeks naar de toepassingen wordt verstuurd;
 • de NACE-code op te zoeken waartoe een bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven werkgever behoort;
 • een tewerkstellingsnummer toe te kennen;
 • de INSZ-database te consulteren,…  

3. Basisdiensten die toegankelijk zijn voor alle toepassingen:

 • E-help die de gebruikers een online help aanbiedt voor het gebruik van de toepassingen.

Impact op de kosten

Het gebruik van de basisdiensten biedt de volgende voordelen:

 • maximale veiligheid;
 • opspoorbare transacties;
 • lage want gedeelde ontwikkelingskosten;
 • hergebruik van deze diensten.