Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Change management

Veranderingen beheren binnen een organisatie is op zich een belangrijk vakgebied. Veranderingen beheren over de grenzen heen van de individuele organisatie is een nog complexere dimensie. Veranderingen van de processen tussen de overheid en de bedrijfswereld of de sociaal verzekerden vergen een nog grotere aandacht en sterk aangepaste ondersteunende instrumenten.

Zoals de talrijke projecten van deze aard aantonen, hebben wij ons doorheen de jaren kunnen toeleggen op deze grensoverstijgende veranderingen. Naast de loutere technische systemen hebben wij ook gezorgd voor de ondersteunende elementen die noodzakelijk zijn om de externe partners mee te krijgen in het veranderingsproces.

De belangrijkste van deze elementen zijn:

  • de ingebruikname opvolgen
  • bijhorende communicatiecampagnes
  • de gebruikers opvangen bij de eerste uitrol
  • het gebruik en de verbetering aanmoedigen