Consultants

HR-services: gespecialiseerde medewerkers voor tijdelijke missies als consultant
 

Wat? Gespecialiseerd ICT- personeel voor tijdelijke missies

Smals heeft de mogelijkheid om ICT-specialisten met een heel specifieke profiel in te zetten op tijdelijke basis.

Enerzijds kan beroep gedaan worden op expertise die Smals in huis heeft. Anderzijds kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomsten die werden afgesloten met verschillende leveranciers (volgens strenge mededingingsmodaliteiten) en waarmee goede financiële en kwaliteitscondities werden bekomen.

Kenmerkend: expertise aan interessante voorwaarden.

 • Wanneer er vraag is naar een ICT-expert, zal men eerst nagaan of dergelijke expertise bij Smals aanwezig is, en hoe lang men die nodig heeft. Voor projecten van bepaalde duur kan een Smals expert worden ingeschakeld.
   

Smals heeft op zeer veel domeinen expertise in huis die als consultancy kunnen worden aangeboden. Enkele voorbeelden:

 • Business Process Re-engineering
 • Communicatie
 • Ontwikkelen, onderhouden van websites
 • Screening contactcenter
 • Technische consultancy (databases, middleware, monitoring, storage enz.)
 • Software: specifieke expertise van Foglight, Sharepoint, Drupal, Hippo, Siebel/oracle
 • Veiligheid: technische aspecten zoals firewall, netwerkbeveiliging…)
 • Veiligheidpolicy: ISMS – information security management system

Vindt men de expertise niet bij Smals, dan kan beroep gedaan worden op de raamovereenkomsten met verschillende consultancy-bedrijven.

Uiteraard kan elke klant rechtstreeks doen op deze raamovereenkomsten: ze staan vrijblijvend ter beschikking van de aangesloten leden.

Smals zal de aanvraag behandelen, de zoektocht begeleiden, onderhandelen met de leveranciers en de opdrachtgever een aantal voorstellen doen.

Smals zal instaan voor de financiële uitvoering en deze doorrekenen aan de opdrachtgever.

De effectieve kostprijzen worden in rekening gebracht, vermeerderd met administratiekosten voor het realiseren, uitvoeren van raamovereenkomsten en de operationele taken (zoals facturatie op basis van timesheet.)

 

ROI: hergebruik en snelheid van een raamovereenkomst

De wetgeving inzake overheidsopdrachten houdt rekening met de belangen van de overheid en een correcte benadering van de markt. Dit vergt evenwel energie en tijd, aspecten die zelden in overvloed aanwezig zijn. De raamovereenkomsten werden structureel opgevat om tegelijkertijd te voldoen aan de reglementering en om door hergebruik en anticipatie, zowel de kosten voor de gebruikers te drukken, als de doorlooptijd te beperken.

De administratiekosten bedragen slechts enkele euro’s per uur.