Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Detachering

Image

HR-services: personeel ter beschikking stellen als gedetacheerde

Wat? Personeel ter beschikking stellen

Smals kan personeel met verschillende ICT-profielen (of ondersteunend daaraan) ter beschikking stellen als gedetacheerde.

Smals neemt deze personeelsleden in dienst en past de Smals cao's toe (algemene arbeidsvoorwaarden, salariëring, enz.). De personeelsleden werken ter plaatse bij de aanvragende instelling.

Smals is de werkgever en vervult zijn verplichtingen dienaangaande (zoals salariëring) en zal deze als kosten aanrekenen aan de aanvrager. Deze staat op zijn beurt in voor het geven van de opdrachten, de opvolging daarvan, de omkadering...

Kenmerkend: gemakkelijke procedure

Taken eigen aan de detachering:

 • Rekrutering
 • Sociaal rechtelijke aspecten
 • Financiële aspecten ( budgettering en facturatie)
 • Administratieve afhandeling.

Bijkomende diensten:

 • Opstellen job architectuur
 • Functie evaluatie
 • Loopbaangesprek
 • Opleidingstraject (selectie)
 • Theoretische loopbaan
 • Feedbackgesprek POP
 • Testing (competentiebalans)
 • Verticale promotie ( van screening tot en met opmaken dossier)
 • Assessment center
 • Development center
 • MBTI individuele typebepaling
 • MBTI in groep

ROI-tip: gemakkelijk en budgettair vriendelijk

De detachering is zeker interessant wanneer binnen in een bestaand operationeel kader specifieke taken niet kunnen uitgevoerd worden (bv. geen specifieke competenties, budgettaire beperkingen enz...).

Productfiches

 • Detachering en Consultancy: gedetacheerden en externe consultants