Gegunde aanbestedingen

SAN

Deadline offertes: 22/08/2011
SAN-infrastructuur Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van materiaal met het oog op het bouwen of uitbreiden van een SAN-infrastructuur.
Deadline offertes: 16/08/2011
Deze opdracht beoogt dienstenverleningen en is opgesplitst in drie loten:
Deadline offertes: 25/07/2011
Gedragstrainingen Deze opdracht betreft een kaderovereenkomst voor de organisatie van een aantal bedrijfsinterne leertrajecten, op maat gemaakt
Deadline offertes: 10/07/2011
Proxy-infrastructuur
Deze opdracht beoogt de aankoop van Blue-coat materiaal om de capaciteit van de proxy-dienst te hernieuwen en bij te werken.
Deadline offertes: 03/07/2011
Firewall security policies
Deze opdracht beoogt de aankoop van een ondersteunende tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies.
Deadline offertes: 21/03/2011
PC's & Notebooks
De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van informaticamateriaal volgens de specificaties en de voorwaarden van dit bijzonder bestek.
De opdracht is verdeeld in 3 loten:

Lot 1: laptops, numeriek toetsenbord
Lot 2: laptops
Lot 3: personal computers
Deadline offertes: 06/02/2011
Vorming talen en informatica
De huidige opdracht betreft een kaderovereenkomst voor de duurtijd van drie jaar voor opleiding diensten.
Deadline offertes: 10/01/2011
Consultancydiensten inzake informatica De huidige opdracht beoogt de verlening van informaticadiensten door consultants en is opgesplitst in 16 loten.
Voor elk lot zal het contract een duur van 4 jaar hebben, opzegbaar volgens de voorwaarden van dit bijzonder bestek. Lot 1:  Multidisciplinaire informaticaprojecten Lot 2:  Consultancy inzake het applicatieve beheer van de DB-omgevingen Lot 3:  Consultancy inzake Oracle DB en RAC Lot 4:  Consultancy inzake Business Intelligence (Cognos, Business Object…) en inzake Datawarehousing Lot 5:  Consultancy inzake SAS Lot 6:  Consultancy inzake JAVA + Related Product Lot 7:  Consultancy inzake JBOSS Lot 8:  Consultancy inzake Oracle Weblogic Lot 9:  Consultancy inzake Cobol DB2 Lot 10:  Consultancy inzake MS SharePoint Lot 11:  Consultancy inzake veiligheidstools en tools voor het beheer van de netwerkinfrastructuur en consultancy inzake analyse en netwerkveiligheid en opvolging van events met betrekking tot de netwerkveiligheid Lot 12:  Consultancy inzake de implementatie, de ontwikkeling en het beheer van datacenters Lot 13:  Consultancy inzake Navision Lot 14:  Consultancy van het niveau Enterprise Architect Lot 15:  Consultancy inzake ontwikkeling in een Microsoft-omgeving Lot 16:  Consultancy inzake Drupal
Deadline offertes: 26/12/2010
Verlenging onderhoud Passport Advantage van IBM De onderhavige opdracht beoogt de aankoop van nieuwe licenties voor Lotus Notes en WebSphere MQ en het bijbehorende onderhoud voor een duur van één jaar. Hij omvat ook de vernieuwing van Passport Advantage van IBM voor de bestaande licenties voor een duur van één jaar.
Deadline offertes: 12/12/2010
Ontwikkelingsdiensten in het kader van de gezondheidszorg De huidige opdracht beoogt de verlening van ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kader van de gezondheidszorg.
Deadline offertes: 05/12/2010
Onderhoud netwerk-materiaal Cisco Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst met een duur van 3 jaar, volgens de specificaties en de voorwaarden van dit bijzonder bestek, voor de aankoop van onderhoudsdiensten en support voor een groot deel van de Cisco-netwerkuitrustingen van Smals (hardware en software).
Deadline offertes: 02/11/2010
Print en fulfillment - Scanning Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor dienstverlening en hij is verdeeld in 2 loten: Lot 1: Diensten voor documentopmaak, drukwerk, handling en verzending, behandeling van retours, scanning, archivering, CRM-fulfillment en rapportering in verband met deze activiteiten. Lot 2: Scanningsdiensten van papieren aangifteformulieren en optische herkenning van aangegeven gegevens.
Deadline offertes: 12/09/2010
Aankoop van een IDP-infrastructuur (Intrusion Detection & Prevention) Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor vier jaar voor de aankoop van een IDP-infrastructuur.
Deadline offertes: 31/08/2010
Levering van Alfresco-support Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst met een duur van 4 jaar voor de levering van « souscription Enterprise » (licentie, onderhoud en support) evenals consultancydiensten voor Alfresco. Support is zowel verwacht op het niveau van ontwikkeling als op het niveau van infrastructuur en parametrering.
Deadline offertes: 16/08/2010
Software voor Datacenter-beheer Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor vier jaar voor de aankoop van een geautomatiseerd systeem voor het beheer van de Datacenter-assets.