Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 27/06/2010
Levering van een oplossing voor het beheer van "business-oriented" dossiers en documenten De opdracht beoogt de levering van een geïntegreerde oplossing voor het beheer van dossiers/documenten.
Deadline offertes: 30/03/2010
Softwareoplossing voor de controle van de communicatiepoorten en de beveiliging van de informatie De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van een softwareoplossing waarmee verschillende organisatie-eenheden centraal het gebruik kunnen controleren van de verschillende communicatiepoorten die aanwezig zijn op de werkstations, en waarmee zij tevens aan de hand van vercijferingstechnieken de informatie kunnen beveiligen die wordt doorgestuurd naar randapparatuur voor massaopslag.
Deadline offertes: 04/02/2010
Oplossing voor back-upinfrastructuur, kosteneffectieve opslag en beheer van de heterogene SAN-opslag De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van een reeks interoperabele en onderling verbonden elementen bestemd om de informatica-infrastructuur van Smals te versterken.
Deadline offertes: 09/09/2009
Consultancydiensten inzake informatica De huidige opdracht beoogt de verlening van informaticadiensten door consultants en is opgesplitst in 21 loten. Voor elk lot kan een individuele inschrijving ingediend worden. Voor elk lot zal het contract een duur van 3 jaar hebben, opzegbaar volgens de voorwaarden van dit bijzonder bestek.
Deadline offertes: 06/07/2009
Levering van bureaumeubilair De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering, inrichting en installatie van bureaumeubilair.