Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt de verlening van diensten voor management coaching om leidinggevenden te ondersteunen. Referentie Smals-BB-001.016/2011 Procedure Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht Coaching Management MB.pdf
Coaching Mangement EU.pdf
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst met een duur van één jaar voor de aankoop van Cisco-netwerkhardware en hardware voor netwerkveiligheid.  Het onderhoud en de support voor de hardware die wordt aangekocht in het kader van deze overeenkomst, maken deel uit van de opdracht en dit voor een duur van 3 jaar.  De consultancydiensten nodig voor de installatie van de aangekochte hardware maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt het onderhoud van Nokia- en Checkpoint-materiaal. Referentie Smals-BB-001.025/2011 Procedure Openbare aanbesteding op Europees niveau Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht Onderhoud Nokia en Checkpoint_BDA.pdf 
Onderhoud Nokia en Checkpoint_EU.pdf 
 
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt de levering van aardgas met lage calorische waarde op de afnamepunten gepreciseerd in het bijzonder bestek (Brusselse agglomeratie). Het geleverde aardgas moet beantwoorden aan de specificaties vastgelegd door de netwerkbeheerders.
Deadline offertes:
Verlenging onderhoud Passport Advantage van IBM De onderhavige opdracht beoogt de aankoop van nieuwe licenties voor Lotus Notes en het bijbehorende onderhoud voor een duur van één jaar. Hij omvat ook de vernieuwing van Passport Advantage van IBM voor de bestaande licenties voor een duur van één jaar.
Deadline offertes:
Dark fiber-verbindingen UP-site De opdracht beoogt het leveren van een redundante « dark fiber » verbinding tussen het datacenter Smals IN en het nieuwe datacenter Smals-UP-site.  De verbinding zal operationeel zijn op 30.6.2012.
Deadline offertes:
De opdracht beoogt de aankoop van multi-core 4 CPU servers. Het onderhoud en de consultancy maken eveneens
deel uit van de opdracht. Referentie Smals-BB-001.010/2011 Procedure Algemene offerteaanvraag Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht 4 CPU servers BDA.pdf 
4 CPU servers EU.pdf
Deadline offertes:
Cursussen Windows en Office Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de organisatie van cursussen over Windows 7 en Office 2010 en toekomstige versies van Windows en Office.
Deadline offertes:
Inrichting van een datacenter De opdracht is opgedeeld in 3 percelen:
- perceel 1: ruwbouw;
- perceel 2: HVAC;
- perceel 3: Elektriciteit.
Deadline offertes:
Tape-virtualisatie en SL500 De opdracht beoogt de levering van het onderhoud voor het systeem voor tape-virtualisatie CentricStor dat geïnstalleerd is in de datacenters Smals PR en IN, alsook het onderhoud voor een ander SL500-systeem dat geïnstalleerd is in het datacenter Smals IN.
Deadline offertes:
SAN-infrastructuur Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van materiaal met het oog op het bouwen of uitbreiden van een SAN-infrastructuur.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt dienstenverleningen en is opgesplitst in drie loten:
Deadline offertes:
Gedragstrainingen Deze opdracht betreft een kaderovereenkomst voor de organisatie van een aantal bedrijfsinterne leertrajecten, op maat gemaakt
Deadline offertes:
Proxy-infrastructuur Deze opdracht beoogt de aankoop van Blue-coat materiaal om de capaciteit van de proxy-dienst te hernieuwen en bij te werken.
Deadline offertes:
Firewall security policies Deze opdracht beoogt de aankoop van een ondersteunende tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies.

Follow us