Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 25/10/2012
De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van: BlueCoat materiaal en software in het kader van het vervangen van het bestaande materiaal en uitbreiding van proxy infrastructuur. Onderhoud en support diensten van bestaand materiaal en software en het nieuwe materiaal aangekocht in het kader van deze opdracht.
Deadline offertes: 02/10/2012
Vertaling Duits, Engels, Frans en Nederlands De huidige opdracht betreft de uitvoering van vertaaldiensten van en naar volgende talen: Duits, Engels, Frans en Nederlands. Deze vertaaldiensten zouden moeten uitgevoerd kunnen worden door beëdigde vertalers. Bovendien zou Smals willen beschikken over een simultane vertaaldienst.
Deadline offertes: 01/10/2012
De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor: de vernieuwing van de contracten voor onderhoud en support (SnS) van de VMware-licenties vCenter Server Standard en vSphere Enterprise Plus geïnstalleerd bij Smals. de eventuele aankoop van extra VMware-producten in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en van haar diensten.
Deadline offertes: 26/09/2012
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de analyse, installatie en onderhoud van een eHR systeem met portaalfunctionaliteiten ter vervanging van het huidige eHR systeem. De onderliggende modules zijn: signaletieke gegevens, telefoonboekje, organogram, functiebeheer, performance management, learning & development en rapportering. Referentie Smals-BB-001.024/2012 Procedure Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht eHR MB.pdf eHR EU.pdf eHR MB Erratum.pdf
Deadline offertes: 30/08/2012
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de loon- en wedde-administratie door een Erkend Sociaal Secretariaat (ESS) door middel van een software-oplossing. Referentie Smals-BB-001.018/2012 Procedure Europese openbare aanbesteding Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht Sociaal secretariaat MB.pdf Sociaal secretariaat EU.pdf
Deadline offertes: 20/08/2012
Outsourcing van een deel van de beveiliging met betrekking tot de operationele activiteiten van Smals Het bijzonder bestek beoogt de outsourcing van een deel van de beveiliging met betrekking tot de operationele activiteiten van Smals. Het kadert in het programma Information Security Management System (ISMS) van Smals.
Deadline offertes: 30/07/2012
Red Hat subscriptions De onderhavige opdracht beoogt Red Hat subscriptions. Red Hat wordt op het ogenblik gebruikt voor de Linux servers van Smals. Voor de continuïteit van de werking blijkt het nodig te zijn om over te gaan tot het hernieuwen van de subscriptions. Referentie Smals-BB-001.021/2012 Procedure Belgische openbare aanbesteding Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht Red Hat MB.pdf
Deadline offertes: 23/07/2012
De opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de levering van een elektronische archiveringsoplossing met bewijskracht, alsook alle nodige diensten voor de installatie en de werking ervan.
Deadline offertes: 10/07/2012
Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor het verhuizen van IT toestellen (monteerbaar in een rack) en IT installaties (racks) met eventuele uitwendige reiniging.
Deadline offertes: 05/07/2012
Deze opdracht beoogt onderhouds- en supportdiensten voor een groot deel van de servers van Smals.
Deadline offertes: 20/06/2012
De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein (raadgeving op vlak van strategie en creativitieit, grafische vormgeving, multimedia-animatie, radioproductie, tv, marketing,…).
Deadline offertes: 21/05/2012
Overflow Contactcenter Deze opdracht beoogt dienstverleningen onder de vorm van een contactcenter dat meerdere diensten aanbiedt (verwerking van klachten, oproepen,…) met betrekking tot e-governmentprojecten.
Deadline offertes: 11/04/2012
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van computerapparatuur volgens de specificaties
van het bijzonder bestek.
Deadline offertes: 10/04/2012
De onderhavige opdracht beoogt de levering van elektriciteit en elektrische energie in hoogspanning en laagspanning bij de meetpunten vermeld in het bijzonder bestek.
Deadline offertes: 08/03/2012
Bewakingsdiensten De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor diensten inzake statische en mobiele bewaking van de gebouwen, installaties, goederen en personen. Referentie Smals-BB-001.002/2012 Procedure Europese openbare aanbesteding Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht Bewaking MB.pdf  Bewaking EU.pdf