Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 10/07/2012
Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor het verhuizen van IT toestellen (monteerbaar in een rack) en IT installaties (racks) met eventuele uitwendige reiniging.
Deadline offertes: 05/07/2012
Deze opdracht beoogt onderhouds- en supportdiensten voor een groot deel van de servers van Smals.
Deadline offertes: 20/06/2012
De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein (raadgeving op vlak van strategie en creativitieit, grafische vormgeving, multimedia-animatie, radioproductie, tv, marketing,…).
Deadline offertes: 21/05/2012
Overflow Contactcenter Deze opdracht beoogt dienstverleningen onder de vorm van een contactcenter dat meerdere diensten aanbiedt (verwerking van klachten, oproepen,…) met betrekking tot e-governmentprojecten.
Deadline offertes: 11/04/2012
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van computerapparatuur volgens de specificaties
van het bijzonder bestek.
Deadline offertes: 10/04/2012
De onderhavige opdracht beoogt de levering van elektriciteit en elektrische energie in hoogspanning en laagspanning bij de meetpunten vermeld in het bijzonder bestek.
Deadline offertes: 08/03/2012
Bewakingsdiensten De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor diensten inzake statische en mobiele bewaking van de gebouwen, installaties, goederen en personen.
Deadline offertes: 21/02/2012
Deze opdracht heeft verschillende onderwerpen en beoogt per perceel een raamovereenkomst voor de levering van materiaal voor bekabeling, racks en verwante diensten.
Deadline offertes: 15/02/2012
De huidige opdracht beoogt de verlening van diensten voor management coaching om leidinggevenden te ondersteunen.
Deadline offertes: 05/02/2012
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst met een duur van één jaar voor de aankoop van Cisco-netwerkhardware en hardware voor netwerkveiligheid.  Het onderhoud en de support voor de hardware die wordt aangekocht in het kader van deze overeenkomst, maken deel uit van de opdracht en dit voor een duur van 3 jaar.  De consultancydiensten nodig voor de installatie van de aangekochte hardware maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 09/01/2012
Deze opdracht beoogt het onderhoud van Nokia- en Checkpoint-materiaal.
Deadline offertes: 08/01/2012
Deze opdracht beoogt de levering van aardgas met lage calorische waarde op de afnamepunten gepreciseerd in het bijzonder bestek (Brusselse agglomeratie). Het geleverde aardgas moet beantwoorden aan de specificaties vastgelegd door de netwerkbeheerders.
Deadline offertes: 21/12/2011
Verlenging onderhoud Passport Advantage van IBM De onderhavige opdracht beoogt de aankoop van nieuwe licenties voor Lotus Notes en het bijbehorende onderhoud voor een duur van één jaar. Hij omvat ook de vernieuwing van Passport Advantage van IBM voor de bestaande licenties voor een duur van één jaar.
Deadline offertes: 06/11/2011
Dark fiber-verbindingen UP-site De opdracht beoogt het leveren van een redundante « dark fiber » verbinding tussen het datacenter Smals IN en het nieuwe datacenter Smals-UP-site.  De verbinding zal operationeel zijn op 30.6.2012.
Deadline offertes: 30/10/2011
De opdracht beoogt de aankoop van multi-core 4 CPU servers. Het onderhoud en de consultancy maken eveneens
deel uit van de opdracht.