Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 08/01/2012
Deze opdracht beoogt de levering van aardgas met lage calorische waarde op de afnamepunten gepreciseerd in het bijzonder bestek (Brusselse agglomeratie). Het geleverde aardgas moet beantwoorden aan de specificaties vastgelegd door de netwerkbeheerders.
Deadline offertes: 21/12/2011
Verlenging onderhoud Passport Advantage van IBM De onderhavige opdracht beoogt de aankoop van nieuwe licenties voor Lotus Notes en het bijbehorende onderhoud voor een duur van één jaar. Hij omvat ook de vernieuwing van Passport Advantage van IBM voor de bestaande licenties voor een duur van één jaar.
Deadline offertes: 06/11/2011
Dark fiber-verbindingen UP-site De opdracht beoogt het leveren van een redundante « dark fiber » verbinding tussen het datacenter Smals IN en het nieuwe datacenter Smals-UP-site.  De verbinding zal operationeel zijn op 30.6.2012.
Deadline offertes: 30/10/2011
De opdracht beoogt de aankoop van multi-core 4 CPU servers. Het onderhoud en de consultancy maken eveneens
deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 26/09/2011
Cursussen Windows en Office Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de organisatie van cursussen over Windows 7 en Office 2010 en toekomstige versies van Windows en Office.
Deadline offertes: 18/09/2011
Inrichting van een datacenter De opdracht is opgedeeld in 3 percelen:
- perceel 1: ruwbouw;
- perceel 2: HVAC;
- perceel 3: Elektriciteit.
Deadline offertes: 31/08/2011
Tape-virtualisatie en SL500 De opdracht beoogt de levering van het onderhoud voor het systeem voor tape-virtualisatie CentricStor dat geïnstalleerd is in de datacenters Smals PR en IN, alsook het onderhoud voor een ander SL500-systeem dat geïnstalleerd is in het datacenter Smals IN.

SAN

Deadline offertes: 22/08/2011
SAN-infrastructuur Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van materiaal met het oog op het bouwen of uitbreiden van een SAN-infrastructuur.
Deadline offertes: 16/08/2011
Deze opdracht beoogt dienstenverleningen en is opgesplitst in drie loten:
Deadline offertes: 25/07/2011
Gedragstrainingen Deze opdracht betreft een kaderovereenkomst voor de organisatie van een aantal bedrijfsinterne leertrajecten, op maat gemaakt
Deadline offertes: 10/07/2011
Proxy-infrastructuur
Deze opdracht beoogt de aankoop van Blue-coat materiaal om de capaciteit van de proxy-dienst te hernieuwen en bij te werken.
Deadline offertes: 03/07/2011
Firewall security policies
Deze opdracht beoogt de aankoop van een ondersteunende tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies.
Deadline offertes: 21/03/2011
PC's & Notebooks
De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van informaticamateriaal volgens de specificaties en de voorwaarden van dit bijzonder bestek.
De opdracht is verdeeld in 3 loten:

Lot 1: laptops, numeriek toetsenbord
Lot 2: laptops
Lot 3: personal computers
Deadline offertes: 06/02/2011
Vorming talen en informatica
De huidige opdracht betreft een kaderovereenkomst voor de duurtijd van drie jaar voor opleiding diensten.
Deadline offertes: 10/01/2011
Consultancydiensten inzake informatica De huidige opdracht beoogt de verlening van informaticadiensten door consultants en is opgesplitst in 16 loten.
Voor elk lot zal het contract een duur van 4 jaar hebben, opzegbaar volgens de voorwaarden van dit bijzonder bestek. Lot 1:  Multidisciplinaire informaticaprojecten Lot 2:  Consultancy inzake het applicatieve beheer van de DB-omgevingen Lot 3:  Consultancy inzake Oracle DB en RAC Lot 4:  Consultancy inzake Business Intelligence (Cognos, Business Object…) en inzake Datawarehousing Lot 5:  Consultancy inzake SAS Lot 6:  Consultancy inzake JAVA + Related Product Lot 7:  Consultancy inzake JBOSS Lot 8:  Consultancy inzake Oracle Weblogic Lot 9:  Consultancy inzake Cobol DB2 Lot 10:  Consultancy inzake MS SharePoint Lot 11:  Consultancy inzake veiligheidstools en tools voor het beheer van de netwerkinfrastructuur en consultancy inzake analyse en netwerkveiligheid en opvolging van events met betrekking tot de netwerkveiligheid Lot 12:  Consultancy inzake de implementatie, de ontwikkeling en het beheer van datacenters Lot 13:  Consultancy inzake Navision Lot 14:  Consultancy van het niveau Enterprise Architect Lot 15:  Consultancy inzake ontwikkeling in een Microsoft-omgeving Lot 16:  Consultancy inzake Drupal