Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Data Quality Methodologie

Methodologisch

Op methodologisch vlak biedt het Data Quality Competence Center ondersteuning bij de implementatie van geïntegreerde oplossingen om de kwaliteit van de informatie continu te verbeteren, onder andere door:
•    de kwaliteit van de databases te analyseren, rekening houdende met hun doelstelling, hun belang, en de verhouding tussen kosten en baten
•    systemen te introduceren die toelaten de historiek van anomalieën in de databank te beheren
•    indicatoren uit te werken om de kwaliteit op te volgen
•    audit-strategieën (zoals "data tracking") te implementeren - deze steunen bij uitstek op de opvolging doorheen de tijd van anomalieën en de afhandeling ervan; ze zijn erop gericht het aantal anomalieën en/of de benodigde verwerkingstijd terug te dringen
•    oplossingen uit te werken om gegevens te integreren en zo de redundantie van de informatie te beperken en de coherentie ervan te garanderen
•    de gegevens en de processen te documenteren in al hun versies en op basis hiervan een continue opvolging van de kwaliteit op gang te brengen (opleidingen, werkgroepen)